Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1783 người đã bình chọn
1035 người đang online

100%

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HÀ TRUNG      

Địa chỉ: Tiểu khu 6 Thị Trấn Hà Trung

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ:

a. Chức năng, nhiệm vụ: Được quy định tại Điều lệ Công đoàn và Luật Công đoàn như sau:

- Tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết CNVCLĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

- Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện .

- Tham gia quản lý nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

b. Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu: Phạm Thị Minh, Chủ tịch LĐLĐ huyện

+ Địa chỉ: Số 6, đường Trương Định, Tiểu khu 4 Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung.

+ Email: phamhaminh1709@gmail.com

+ Điện thoại CQ: 0373 836 436

+ Điện thoại NR: 0373 620 647

+ Điện thoại DĐ:  01238 988 709

2. Danh sách cán bộ:

​​
 

2.1. Đồng chí: PHẠM THỊ MINH

Ngày, tháng, năm sinh:  17/9/1972

Quê quán: Xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tâm lý

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chứng chỉ: 

Nơi ở hiện nay: Số 6, đường Trương Định, Tiểu khu 4 Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung.

Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hà Trung

2.2.Lê Thị Khánh:

Ngày, tháng, năm sinh:  22/02/1970

Quê quán: Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Sư phạm sử

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

2.3.Lê Thị Thảo:

Ngày, tháng, năm sinh:  25/12/1970

Quê quán: Hoằng Thành, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Sư phạm Toán

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

2.4. Nguyễn Thị Mai:

Ngày, tháng, năm sinh:  04/9/2022

Quê quán: Yên Dương, Hà Trung, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

Nơi ở hiện nay: Hà Bình, Hà Trung, Thanh Hóa.

 

3. Danh sách Lãnh đạo, chuyên viên và người lao động: 

TT

Họ và tên

Chức danh

Ngày

sinh

Email

1

Phạm Thị Minh

Chủ tịch

17/9/1972 

phamhaminh1709@gmail.com

 

2

Lê Thị Khánh

Phó Chủ tịch

 22/02/1970

levankhanh1971@gmail.com

3

Lê Thị Thảo

Phó CT

25/12/1970

thaotl251270@gmail.com

4

Nguyễn Thị Mai

Uỷ viên BTV

 04/9/1982

mai04101982@gmail.com

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

1. Thành tích nổi bật:

 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Hà Trung đã xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên công đoàn; thành lập Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên; chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS làm tốt công tác tuyên truyền vận động người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.

Thường xuyên phối hợp với cơ quan BHXH, Chi cục thuế, phòng LĐTB&XH khảo sát, rà soát các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để thâm nhập vào CNLĐ tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra trong năm 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện mà chủ yếu là cán bộ Thường trực đã tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phương pháp tiếp cận với CNLĐ, chủ doanh nghiệp; tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, thâm nhập, tiếp cận CNLĐ để tuyên truyền, vận động họ gia nhập tổ chức Công đoàn. Bên cạnh đó cũng tranh thủ sự đồng tình ủng hộ, phân tích nghĩa vụ và quyền lợi khi doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Trong năm 2016 đã có 06 đơn vị chủ động xin được tuyên truyền vận động CNLĐ của công ty gia nhập tổ chức Công đoàn.

Năm 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đăng ký thành lập 04 công đoàn cơ sở.

Kết quả đã thành lập được 05/4 tổ chức công đoàn cơ sở với 609 đoàn viên (vượt KH)

Công tác phát triển đoàn viên được chú trọng đặc biệt ở các doanh nghiệp có đông công nhân lao động như là công đoàn công ty TNHH giầy Venus Việt Nam. Năm 2022, để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo sự tham gia của CNLĐ; chú trọng đến chức năng chăm lo đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 cấp huyện tặng quà cho 113 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 92.800.000 đồng; trao 03 nhà Mái ấm công đoàn trị giá 115 triệu đồng. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức Tết Sum vầy, chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ trị giá: 3.011.050.000 đồng... Từ những hoạt động thiết thực đó đã góp phần trang bị cho CNLĐ những hiểu biết căn bản về Luật Lao động, BHXH, các quy định của pháp luật có liên quan đến người lao động; CNLĐ thấy rõ được những quyền lợi mà công đoàn đem đến đã tạo được sự thu hút của họ và khi vào công ty làm việc đã tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn.

Đến nay, tổng số CNVCLĐ trên địa bàn huyện là 15.200 người; tổng số đoàn viên do LĐLĐ huyện quản lý là 14.374 đoàn viên, sinh hoạt tại 124 công đoàn cơ sở; trong đó: CĐCS khối trường học 70 đơn vị với 1.391 đoàn viên, 20 CĐCS xã, thị trấn với 611 đoàn viên, 07 công đoàn cơ quan hành chính, sự nghiệp với 226 đoàn viên, 27 công đoàn DN, HTX với 12.146 đoàn viên.

Năm 2022 đã kết nạp mới 3.062 đoàn viên so với năm 2021.

2. Thành tích những năm gần đây:

Những thành tích nổi bật của LĐLĐ huyện Hà Trung đã được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng trong những năm gần đây:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Các danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm ra QĐ công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định

2019

Cờ thi đua

QĐ số 03/QĐ-LĐLĐ ngày 03/01/2020 của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa

2020

Tập thể Lao động tiên tiến

QĐ số  5863/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện Hà Trung

Cờ thi đua

QĐ số 1806/QĐ-LĐLĐ ngày 31/12/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tập thể lao động xuât sắc

QĐ số 1832/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của CT UBND tỉnh Thanh Hóa

2021

Tập thể lao động xuât sắc

QĐ 314/QĐ-LĐLĐ ngày 17/12/2021 của BTV LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức thưởng

Số, ngày, tháng, năm ra QĐ khen thưởng, cơ quan ban hành quyết định

Năm 2019

Bằng khen

QĐ số 2417/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh “Đã có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Đề án 1003 về “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT của NLĐ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”

Bằng khen

QĐ số 3598/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/5/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doan nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới” giai đoạn 2014-2019.

Năm 2020

Bằng khen

QĐ số 83/QĐ-LĐLĐ, ngày 11/6/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020

Giấy khen

QĐ số 5113/QĐ-UBND, ngày 10/11/2020 của UBND huyện

Bằng khen

QĐ số 2416/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018-20219”

Năm 2021

Bằng khen

QĐ số 133/QĐ-LĐLĐ ngày 29/6/2021 của BCH LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa “Có thành tích xuất sắc trong cuộc thi trực tuyến “CNVCLĐ với ngày hội toàn dân” năm 2021

Bằng khen

QĐ số 134/QĐ-LĐLĐ ngày 29/6/2021 của BCH LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa “Có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, triển khai chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó phát triển” năm 2021.

Giấy khen

QĐ 13240/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của CT UBND huyện “Đã có thành tích xuất sắc năm 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°