Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

    LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HÀ TRUNG      
Địa chỉ: Tiểu khu 6 Thị Trấn Hà Trung

 

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ:

a. Chức năng, nhiệm vụ: Được quy định tại Điều lệ Công đoàn và Luật Công đoàn như sau:

- Tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết CNVCLĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

- Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện .

- Tham gia quản lý nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

b. Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu: Phạm Thị Minh, Chủ tịch LĐLĐ huyện

+ Địa chỉ: Số 6, đường Trương Định, Tiểu khu 4 Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung.

+ Email: phamhaminh1709@gmail.com

+ Điện thoại CQ: 0373 836 436

+ Điện thoại NR: 0373 620 647

+ Điện thoại DĐ:  01238 988 709

2. Danh sách cán bộ:

2.1. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hà Trung

​​
 

Đồng chí: PHẠM THỊ MINH

Ngày, tháng, năm sinh:  17/9/1972

Quê quán: Xã Hà Ninh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tâm lý

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chứng chỉ: 

Nơi ở hiện nay: Số 6, đường Trương Định, Tiểu khu 4 Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung.

Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hà Trung

Điện thoại: 01238 988 709

- Tham mưu cho cấp ủy Đảng, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về việc tập hợp đoàn kết và chăm lo đời sống cho CNVCLĐ; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện

2.2. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hà Trung

Đồng chí: Lê Thị Tháo

 Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1970

 Quê quán: Hoằng hóa - Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Ba Đình - Bỉm Sơn

2.3. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hà Trung

Đồng chí: Lê Thị Khánh

 Ngày, tháng, năm sinh: 22/2/1970

 Quê quán: Hoằng Hóa - Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Ngọc Trạo - Bỉm Sơn


II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

1. Thành tích nổi bật:

         Tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn đến đông đảo CNVCLĐ như: Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “Trung hực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp;

       Tuyên truyền vận động CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở với phong trào xây dựng công sở “Xanh - sạch - đẹp”: đã trồng được trên 5.000 cây phân tán tại công sở, trường học, doanh nghiệp. Tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi Qui ước, quy chế “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đạt chuẩn văn hóa”; Tuyên truyền chủ trương thực hiện chính sách Dân số, kế hoạch hóa gia đình.

        Tuyên truyền vận động CNVCLĐ tích cực tham gia tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng, kết quả có gần 3.000 bài thi tại các công đoàn cơ sở, nộp hơn 300 bài chất lượng về Thường trực Liên đoàn Lao động huyện. Qua cuộc thi góp phần nâng cao hiểu biết, kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng cho đông đảo CNVCLĐ trong toàn huyện.

       Liên đoàn lao động huyện phối hợp với UBND huyện, cơ quan BHXH huyện đã tổ chức thành công Hội thi nữ CNVCLĐ với hiểu biết chính sách pháp luật nhân kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 (08/3/1910 -08/3/2016), 1976 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng; chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

        Phát động và tổ chức cho các tập thể cá nhân đăng ký thi đua, tập trung vào các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với cuộc vận động “ Chung tay xây dựng nông thôn mới”; thi đua xây dựng công sở “Xanh – Sạch – Đẹp” , “bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016; Thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021..

      Chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc  tham gia phối hợp với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động nhằm phát huy quyền làm chủ của CNVCLĐ ở cơ sở. Tín

     Tuyên truyền vận động kết nạp thêm 836 đoàn viên thuộc Công ty TNHH giầy Venus.

      Tham mưu cho cấp ủy giới thiệu cán bộ, đoàn viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Giới thiệu nguồn nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Thành tích những năm gần đây:

    Những thành tích nổi bật của LĐLĐ huyện Hà Trung đã được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng trong những năm gần đây:

* Từ năm 2013-2015:

    Liên đoàn Lao động huyện liên tục được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận “Tập thể lao động xuất sắc

* Các hình thức khen thưởng:

-  Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam QĐ số 246/QĐ-TLĐ ngày 14/01/2013

-  Bằng khen: theo QĐ số 2299/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

- Giấy khen: của UBND huyện,QĐ số 21/QĐ-UBND ngày 10/01/2013

 

°