Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1790 người đã bình chọn
2914 người đang online

100%

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hà Trung

Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; Điện thoại: 0373.836.174; 
Email: uybanmttqhatrung@gmail.com

​ I. THÔNG TIN CHUNG.

     Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cáp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

1. Nhiệm vụ, quyền hạn, thông tin liên hệ

1.1. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình thời gian tới;

2. Hiệp thương dân chủ, cử bổ sung, thay thế cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

3. Xét, quyết định công nhận và cho thôi làm thành viên  của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;

4. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội  theo quy định của Đảng, Pháp luật nhà nước;

5. Hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp và tham gia công tác bầu cử theo quy định của pháp luật  về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

 6. Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng  khi cần thiết.

1.2. Thông tin liên hệ

- Thủ trưởng đơn vị: Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

- Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Điện thoại: 0373.836.174; Email: uybanmttqhatrung@gmail.com

3.1. Chủ tịch :  Vũ Đình Quyết

 Ngày, tháng, năm sinh:    22/07/1969

 Quê quán:  Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hóa

 Trình độ chuyên môn:  ĐH

 Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

 Chứng chỉ: Anh B, Tin hoc B

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQ

Điện thoại: 0914560568

3.2. Phó Chủ tịch:  

Đồng chí : Uông Thị Thủy

- Ngày sinh: 21.10.1981   

- Quê quán: Xã Đan Trường , huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 37, tiểu khu 4 thị trấn Hà Trung

- Dân tộc:        kinh             Tôn giáo: k

- Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

3.3. Đồng chí:  Trần thị thu

- Ngày sinh:  25/03/1986

- Quê quán: yên dương, hà trung.  Thanh hoá

- Chỗ ở hiện nay: yên dương, hà trung.  Thanh hoá

- Trình độ chuyên môn : Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

3.3. Đồng chí:  Tống thị mỹ bình

- Ngày sinh:  20/11/1983

- Quê quán: Hà Bình Hà Trung Thanh hóa

- Chỗ ở hiện nay: Tiểu khu 6 thị trấn Hà Trung

- Trình độ chuyên môn : Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

 

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1.Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010

Tập thể lao động tiên tiến

QĐ số 626/QĐ - UBND ngày 25/02/2011

 của Chủ tịch UBND huyện Hà Trung

2011

Tậpthể lao động tiên tiến

QĐ số 138/QĐ - UBND ngày 01/02/2012

của Chủ tịch UBND huyện Hà Trung

2.Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;

Cơ quan ban hành quyết định khen thưởng

2009

HCLĐ hạng Ba

QĐ số 174/QĐ - CTN ngày 12/8/2009 của Chủ tịch nước

 

2007

Bằng Khen

QĐ số 1207/QĐ - TTCP  ngày 11/9/2007 của Thủ tướng CP

 

2007

Bằng Khen

QĐ số 843/QĐ - BLĐTBXH  ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng bộ LĐTBXH

 

2005

Bằng ghi công

QĐ số 548/QĐ - MTTW  ngày 22/9/2005

của UBTWMTTQ Việt Nam

2009

Bằng Khen

QĐ số 2428/QĐ - MTTW ngày 06/2/2009

của UBTWMTTQ Việt Nam

 

1999

Bằng Khen

QĐ số 3094/QĐ - UBND ngày 22/01/1999

của UBND tỉnh ThanhHóa

2006

Bằng Khen

QĐ số 2774/QĐ - UBND  ngày 04 10/2006

của UBND tỉnh ThanhHóa

2008

Bằng Khen

QĐ số 02/QĐ - MTTH ngày 10/01/2008 của UB MTTQ tỉnh Thanh Húa

 

2009

Bằng Khen

QĐ số 131/QĐ - MTTH ngày 23/12/2009

của UB MTTQ tỉnh Thanh Hóa

2010

Bằng Khen

QĐ số 94/QĐ - MTTH ngày 06/12/2010

của UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa

2011

Bằng Khen

QĐ số 26/QĐ - MTTH ngày 03/6/2011

của UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa

2012

Bằng Khen

QĐSố 02/QĐ - MTTH ngày 5/1/2013

của UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa

2012

Cờ thi đua

Của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Húa

III. CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Nhiệm vụ và kết quả đạt được từ năm 2010 đến nay

       MTTQ huyện đã chỉ đạo đồng bộ, có hiệu quả các chương trình hành động của từng năm. Nâng cao chất lượng hiệu quả cỏc cuộc vận động, cỏc chương trình phối hợp với HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố kiện toàn tổ chức, động viên các tầng lớp nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện.

      - Nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chớnh trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chớ Minh" bằng những việc làm cử thể gắn với nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC" tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

     - Bằng hình thức phong phú, đa dạng, MTTQ đó phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nguồn lực, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, ngành nghề truyền thống, chuyển đổi cơ cấu cõy trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.

    - MTTQ phối hợp vận động nhân dân phát huy nội lực, tớch cực tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới và hiến để mở rộng đường làng, ngõ xóm, các công trình phúc lợi công cộng với số tiền nhân dân đóng góp hàng trăm tỷ đồng. MTTQ đó phối hợp với chớnh quyền cỏc cấp tuyờn truyền, vận động nhõn dõn chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn huyện, tạo thuận lợi để tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

      Uỷ ban MTTQ các cấp đã tham gia và giám sát cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định của pháp luật. Đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ 7 nội dung của cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật. Kết quả là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 đã  thành công tốt đẹp.

      Phối hợp với HĐND tổ chức được 18 kỳ tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội và  đại biểu HĐND các cấp. Thông qua các cuộc tiếp xúc, Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã kịp thời tổng hợp những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm để phản ánh  kịp thời với các cơ quan Nhà nước. Tham gia các hoạt động giám sát của HĐND huyện. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện giám sát việc thi hành án dân sự ở các xã; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

        Hàng năm, MTTQ đã ký kết chương trình phối hợp công tác với UBND, các ngành có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

        Tổ chức Hội nghị nhân dân, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND các cấp bầu và Trưởng thôn đạt kết quả tốt. Hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với HĐND xã, thị trấn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 của Quốc hội.

          MTTQ đã công nhận, hướng dẫn hoạt động của ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Hiện nay, toàn huyện có 25/25 Ban Thanh tra nhân dân, trong đó có 16 ban hoạt động tốt, 09 Ban hoạt động khá giúp chính quyền Chính quyền thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Phối hợp với các tổ chức thành viên tham gia công tác hoà giải ở cơ sở, đã trực tiếp hòa giải thành công hàng trăm vụ việc ở khu dân cư, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở.  MTTQ và các tổ chức thành viên đã cùng với ban Thanh tra nhân dân tổ chức tốt việc triển khai thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

       Cùng với các hoạt động trên, những năm qua MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền trong nhân dân về Luật nghĩa vụ quân sự, vận động tham niên lên đường nhập ngũ đảm bảo quân số và chất lượng. Tham gia diễn tập HT – 13 đạt kết quả tốt đẹp. Phối hợp với Công an huyện đẩy mạnh phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” với diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”. Vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các tổ ANTT, ANXH hoạt động ngày càng có hiệu quả đã giúp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tính đến nay, toàn huyện có 178/201 khu dân cư không có tội phạm phát sinh, trong đó có 96/201 khu dân cư 04 năm đạt tiêu chuẩn về ANTT (đạt tỷ lệ 47,8%); 195 khu dân cư không phát sinh người nghiện; 03 xã không có người nghiện (Hà Lai, Hà Vân, Hà Lĩnh), 129 khu dân cư không có tệ nạn, 198 khu dân cư vững mạnh. Phối hợp với Công an huyện tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10-CT/UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”.

        Trong 5 năm, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đó hỗ trợ: Sửa chữa  29 nhà Đại đoàn kết với số tiền 105 triệu đồng, xõy mới 116 nhà Đại đoàn kết với số tiển hơn 1 tỷ đồng; Hỗ trợ  cỏn bộ, học sinh cá hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số tiền hơn 90 triệu đồng; Tặng quà tết cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hộ nghèo cũng nhận được sự hỗ trợ hàng ngàn ngày công lao động từ anh em, dòng họ, nhân dân ở các khu dân cư. Phối hợp với UBND huyện, các ngành đó vận động hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo Quyết định 167 của TTCP giai đoạn 1 (hoàn thành 872/872 nhà, đạt 100%).

       - Quan tâm và nâng cao chất lượng ngày hội Đại đoàn kết toàn dõn ở KDC vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dõn tộc Thống nhất Việt Nam, hàng năm cú 95 - 98% KDC tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dõn, qua đó khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau ở cộng đồng dân cư.

2. Chương trình  hành động  của Mặt trận Tổ quốc việt nam huyện Hà Trung Nhiệm kỳ 2014 - 2019

* Phương hướng chung:

      Phát huy mạnh mẽ vai trò của ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động. Đẩymạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng hàng năm của huyện. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của ủy ban MTTQ các cấp. Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

* Chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 - 2019:

1là. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân:

- Mục tiêu:

      Các tổ chức thành viên tập hợp được từ 80% hội viên, đoàn viên trở lên vào tổ chức. Phấn đấu có 100% khu dân cư tổ chức được ngày hội đại đoàn kết toàn dân, trong đó có 85% khu dân cư tổ chức được cả phần lễ và phần hội, 80% số hộ gia đình trở lên tham gia ngày hội ở khu dân cư.

- Giải pháp:

        Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp; Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ VII “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”; “Về  công tác dân tộc”; “Về công tác tôn giáo” đến mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng Kế hoạch quán triệt sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; Các Chủ trương, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp và phương thức tập hợp và nội dung hoạt động phù hợp, làm cho mọi người dân thấm nhuần hơn nữa tư tưởng Đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo trong đồng bào theo đạo. Phối hợp với chính quyền tặng quà các chức sắc, tôn giáo nhân dịp  lễ, tết. Phát huy vai trò người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, đội ngũ trí thức các vị ủy viên ủy ban MTTQ huyện. Vận động các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ tuân thủ pháp luật, sinh hoạt tôn giáo thuần túy theo Hiến chương và Điều lệ, tham gia nhiều hơn các hoạt động từ thiện, nhân đạo và các cuộc vận động do MTTQ phát động.Tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền ban hành và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào các tôn giáo, dân tộc, chú trọng đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến”, “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt”...góp phần tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân đảm bảo sự ổn định chính trị và sự đồng thuận xã nhằm phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương ngày càng bền vững.

     Đẩy mạnh việc mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại làm mục tiêu chung; đồng thời luôn luôn lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ảnh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò đại diện của mình trước nhân dân.

     Tăng cường việc mở rộng tổ chức, phát triển thành viên là tổ chức và thành viên là cá nhân tiêu biểu; đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên bảo đảm tính chính trị, xã hội, tiêu biểu và thiết thực. Mở rộng tập hợp vào các tổ chức quần chúng nhân dân hoạt động theo ngành nghề, giới, lĩnh vực có nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội. Phát huy vai trò gương mẫu của người có uy tín tiêu biểu, lực lượng cốt cán ở cộng đồng dân cư, dòng họ, thực hiện đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

      Nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tổ chức Ngày hội Đoàn kết dân tộc ở khu dân cư (Kỷ niệm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam 18/11) để không ngừng khơi dậy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân ở cộng đồng dân cư; giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân theo phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, đồng thời nâng cao nhận thức, phát huy truyền thống vẻ vang của khối đại đoàn kết toàn dân qua các thời kỳ cách mạng.

2 là. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Mục tiêu:

      Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Hà Trung, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nươc, các cuộc vận động xã hội của huyện; hướng vào thúc đẩy phát triển kinh tế; phát triển văn hóa – xã hội; giữ vững an ninh – quốc phòng; nâng cao mức sống người dân, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm của huyện.

-  Giải pháp:

       Mở rộng và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, chú trọng các cuộc vận động có sức lan tỏa nhanh, thu hút được nhiều đối tượng, thành phần tham gia. Trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh với phương châm “Lấy sức dân chăm lo cho cuộc sống người dân”, góp phần xây dựng từng gia đình, từng khu dân cư có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc, môi trường sống trong sạch, lành mạnh...Vận động để nhân dân tự giác thực hiện 5 nội dung cuộc vận động; chung sức, chung lòng cùng với cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị vượt qua khó khăn, ngăn chặn, khắc phục những yếu kém; nângcao chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa...

      Chủ động tích cực vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, biển đảo của Tổ quốc. Tăng cường vận động nhân dân thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục và đào tạo; các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cộng đồng. Đề cao trách nhiệm của mỗi gia đình, dòng họ, khu dân cư và cơ quan, đơn vị trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; nâng cao chất lượng và hiệu quả của chương trình toàn dân tham gia bảo vệ mội trường; kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các loại tội phạm.

     Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực,con cháu hiếu thảo”, xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, xây dựng Khu dân cư “3 không”. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

      Tiếp tục đổi mới phương thức triển khai thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” theo hướng hiệu quả và thiết thực. ủy ban MTTQ huyện, cơ sở chủ động phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, chính quyền, tăng cường công tác tuyên truyền, động viên các doanh nghệp, các nhà hảo tâm tích cực tham gia cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Phối hợp với đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở tăng cường tuyên truyền, động viên các điển hình tập thể và cá nhân tích cực tham gia cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và các hoạt động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”. Tiếp tục phối hợp với chính quyền và các tổ chức, cơ quan, cá nhân…giúp đỡ sửa chữa và xây mới nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Động viên nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn ở từng cộng đồng dân cư, tạo mọi điều kiện giúp đỡ để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức.

       Đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với mục tiêu không ngừng nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực, thể hiện lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và trách nhiệm của doanh nghiệp trong sản, tiêu dùng hàng Việt Nam, góp phần xây dựng thói quen tốt , văn hóa sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong nhân dân. Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức quảng bá sản phẩm hàng hóa do Việt Nam sản xuất tới người dân.

     Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cuộc sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Vận động cán bộ và nhân dân hưởng ứng các việc làm từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, trợ giúp nhân dân khắc phục thiên tai...

3 là. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Mục tiêu:

       Nâng cao vai trò MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát, phản biện xã hội, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực,hiệu quả; tăng cường đồng thuận xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong viêc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

-  Giải pháp:

      Vận động nhân dân phát huy dân chủ tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính sách pháp luật của Nhà nước; thông qua việc đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát và phản biện xã hội theo quy định của pháp luật. Chú trọng việc tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là những nội dung liên quan đến nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh;

Hàng năm, tham gia 100% các cuộc giám sát của HĐND.

Có kế hoạch cụ thể  hàng năm  để Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư cộng đồng giám sát các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội tại cơ sở.

Tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, dự thảo các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy liên quan đến hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; các dự thảo luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của nhân dân tại địa phương (khi có yêu cầu).

       Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát cán bộ, đảng viên theo tinh thần, chủ trương, giải pháp của Hội nghị Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 25 NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

       Phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, MTTQ các cấp vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh từ cơ sở với tinh thần dân chủ, tích cực. Tham gia và giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp năm 2016 – 2020 bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật để lựa chọn người có đủ đức, đủ tài tham gia vào bộ máy chính quyền các cấp; Phối hợp với Thường trực HĐND, UBND các cấp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp với cử tri, thu thập nắm bắt những ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân đề xuất kịp thời với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; Phối hợp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, lấy ý kiến nhân dân đối với các chức danh do Quốc hội, HĐND các cấp bầu hoặc phê chuẩn; Thực hiện tốt Pháp lệnh số 34 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Quy chế dân chủ ở cơ sở; Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

        Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Tập trung tuyên truyền việc thực hiện Hiến pháp mới, Luật đất đai (sửa đổi), Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) các chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; Ký kết chương trình phối hợp giữa UBND và các nhành có liên quan. Vận động nhân dân trên địa bàn huyện nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật; không để kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kích động, lôi kéo gây rối trật tự công cộng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện; tăng cường công tác hòa giải, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay ở địa bàn khu dân cư.

4 là. Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của ủy ban MTTQ các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở Khu dân cư.

-  Mục tiêu:

      + Nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền về nhiệm vụ lãnh đạo, xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh. Tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng chủ động, sáng tạo, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể, nhất là cán bộ chuyên trách đủ về số lượng theo quy định, có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và uy tín, đáp ứng yêu cầu vận động, đoàn kết, tập hợp quần chúng trong thời kỳ mới, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở.

      + Phấn đấu hàng năm có 95% số đơn vị xã, thị trấn và 80% Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư được xếp loại vững mạnh.

-  Giải pháp:

      Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng  tham mưu cho cấp ủy Đảng tổ chức tổng kết việc thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa IX về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”.

      Xây dựng ủy ban MTTQ các cấp bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực. Phát huyvai trò của cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, có năng lực, nhiệt tình và tình nguyên đóng góp cho công tác Mặt trận.

      Sau Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, UBMTTQ các cấp phải xây dựng, ban hành quy chế hoạt động

      Thường xuyên kiện toàn, củng cố ủy ban MTTQ và Ban Thường trực ủy ban MTTQ các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt chú trọng đến người đứng đầu làm công tác Mặt trận ở xã, thị trấn và KDC  có khả năng tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội  mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận.

      Đổi mới phương thức hoạt động của UBMTTQ các cấp theo hướng sâu cơ sở, sát nhân dân, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy mọi nguồn lực của xã hội và của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước. Tăng cường mối quan hệ công tác  giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên Mặt trận, thực hiện tốt hơn nữa quy chế phối hợp công tác giữa ủy ban MTTQ và ủy ban nhân dân, các nghành, các đoàn thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác Mặt trận.

      Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền; chú trọng công tác tổng kết thực tiễn về việc xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; về tổ chức và hoạt động của MTTQ các cấp trong thời kỳ mới; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động công tác Mặt trận các cấp.

       Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp với phương châm: Hướng mạnh về cơ sở, tập trung cho cơ sở và các địa bàn dân cư; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, tập trung vào những vấn đề thiết thực ở cụm dân cư; Phát huy mọi nguồn lực của các lực lượng xã hội và các tầng lớp nhân dân để triển khai công tác Mặt trận.

       Thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, công tác thi đua khen thưởng kịp thời, biểu dương những tập thể cá nhân điển hình, những mô hình cũ hiệu quả để nhân ra diện rộng.

 

 

 

 

°