Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải) giao thông; khoa học công nghệ.

II. DANH SÁCH CÁN BỘ:

1. TRƯỞNG PHÒNG 

 Đồng chí: Phạm Hưng Long

 Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1979

 Quê quán: Yến Sơn - Hà Trung

 Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư cầu đường, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Tk6 Thị trấn - Hà Trung

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Dương Đông Phong

Sinh ngày: 16/5/1963

Quê quán: Hà Ngọc - Hà Trung

Nơi ở hiện nay: Tk6 Thị trấn Hà Trung

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp