Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1790 người đã bình chọn
188 người đang online

100%

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải) giao thông; khoa học công nghệ.

II. DANH SÁCH CÁN BỘ:

1. TRƯỞNG PHÒNG 

Đồng chí: Phạm Hưng Long

Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1979

Quê quán: Yến Sơn - Hà Trung

Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư cầu đường, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Tk6 Thị trấn - Hà Trung

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Dương Đông Phong

Sinh ngày: 16/5/1963

Quê quán: Hà Ngọc - Hà Trung

Nơi ở hiện nay: Tk6 Thị trấn Hà Trung

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: ĐỖ THỊ LÊ

Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1985

Quê quán: Hà Tân, huyện Hà Trung.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD cầu đường

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung.

IV. Danh sách Công chức phòng:

1. Họ tên: Phạm Tiến Quân                 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1983

Quê quán: Xuân Sinh (Xuân Sơn cũ), huyện Thọ Xuân.

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung.

2. Họ tên: Lê Minh Đức                 

Ngày, tháng, năm sinh: 16/01/1982

Quê quán: Hà Thái, huyện Hà Trung.

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chính

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung.

3. Họ tên: Nguyễn Chí Công                 

Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1990

Quê quán: Nga Vịnh, huyện Nga Sơn.

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD dân dụng và công nghiệp, Thạc sỹ XD dân dụng và công nghiệp

Trình độ lý luận chính trị:

Nơi ở hiện nay: Đông Sơn, Bỉm Sơn.

°