Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

Phòng Tư pháp - UBND huyện Hà Trung
Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ:

a. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

b. Thông tin liên hệ:

+ Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

+ điện thoại: 0373.621.636

+Email: phongtuphaphatrung@gmail.com

2. Danh sách Cán bộ:

2.1. TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Lê Thị Hân

Ngày, tháng, năm sinh: 22/4/1980

Quê quán:  Hoằng Quý - Hoằng Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Phú Sơn - Bỉm Sơn

 

°