Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
1127 người đang online
 • Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo Quyết định số 505/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

 • Thực hiện Kế hoạch số 156 ngày 12/6/2023 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa về việc kiểm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

 • Chiều 12.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc và phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia giai và Đề án 06 của Chính phủ. Hội nghị được kết nối trực tuyến toàn quốc từ trụ sở Chính phủ tới các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 ( gọi tắt là Đề án 06) của Chính phủ, cũng như thực hiện các tiêu chí xây dựng xã Hà Sơn đạt xã NTM kiểu mẫu. Hiện nay, cùng với các địa phương khác trong huyện, xã Hà Sơn đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID.

 • Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06) và xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2023. Trong những ngày vừa qua, Đoàn Thanh niên thị trấn Hà Trung đã phối hợp với Ban Công an hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID.

 • Chiều 22/6/2023, đoàn làm việc của tỉnh gồm đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh phụ trách địa bàn; đồng chí Nguyễn Minh Cường, Trưởng Phòng quản lý Cổng thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Trần Trọng Hòa, Phó Trưởng Phòng quản lý Cổng thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó phòng quản lý CNTT Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đồng chí trong đoàn. Về phía huyện có đồng chí Hoàng Văn Long, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Văn phòng HĐND, UBND huyện đã có buổi làm việc với thị trấn Hà Trung và xã Hà Lĩnh về đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2022.

 • Chiều ngày 19/5/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho các phòng chuyên môn cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã. Dự hội nghị có Đồng chí Hoàng Văn Long, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; lãnh đạo UBND, công chức Văn phòng, Tư pháp, Văn hóa- Xã hội, Địa chính các xã, thị trấn.

 • Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là động lực tạo sự phát triển đột phá, huyện đã dành nguồn lực và đề ra các giải pháp đồng bộ để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn. Trong đó, huyện xác định trọng tâm là xây dựng chính quyền số, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

 • Sáng ngày 10/1/2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động BCĐ chuyển đổi số tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 27 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

 • Thanh Hóa là một trong số ít các địa phương ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số từ rất sớm.

 • Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và chiến lược chuyển đổi số quốc gia, với 3 trụ cột: Phát triển chính quyền số ở nông thôn, phát triển các chủ thể kinh tế số ở nông thôn, phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn.

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022, đã khái quát rõ bức tranh chung về chuyển đổi số của huyện, cũng như tiến độ thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Nhận thức và hành động cụ thể trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là người đứng đầu đã được nâng cao rõ rệt; công nghệ thông tin đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong cơ quan Nhà nước gắn với cải cách và hiện đại hóa nền hành chính.

 • Sáng 25/12/2022, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) và tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai các nhiệm vụ năm 2023 và trong thời gian tới của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị

 • Xác định chuyển đổi số (CĐS) là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài và xuyên suốt quá trình phát triển, việc xây dựng thành công chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo lộ trình từng năm sẽ tạo tiền đề lan tỏa CĐS toàn diện trên toàn địa bàn, bởi vậy huyện đã huy động sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân chung tay thực hiện nhiệm vụ CĐS.

 • Chuyển đổi số (CĐS) là chủ trương lớn của Chính phủ và mọi ngành nghề, trong đó có giáo dục, vì vậy, những năm gần đây, ngành giáo dục huyện Hà Trung đang từng bước ứng dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng nền giáo dục mở, thích ứng trên nền tảng số.

 • Chiều ngày 16/12/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp xã, cấp huyện. Dự và khai mạc hội nghị có đồng chí Phan Thị Lan, HUV, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện, cùng các đồng chí cán bộ Công chức phòng văn hóa; Các đồng chí Công chức văn hóa, văn phòng thống kê 20 xã, thị trấn.

1 2 
°