Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
1130 người đang online

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÀ TRUNG

100%

 1. Giám đốc

  Đồng chí: Nguyễn Văn Toàn

  Ngày, tháng, năm sinh: 09/08/1977

  Quê quán: Hà Vân - Hà Trung

  Trình độ chuyên môn: Đại học

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Nơi ở hiện nay: TK6 - TT Hà Trung

  Sđt: 0918.060.241

  Địa chỉ mail: ttdvnnhuyenhatrung@gmail.com 

 

 2. Phó Giám đốc

  Đồng chí: Nguyễn Hữu Tỉnh

  Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1973

  Quê quán: Hà Ninh - Hà Trung

  Trình độ chuyên môn: Đại học

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Nơi ở hiện nay: Hà Ninh - Hà Trung

  Sđt: 0904.986.552

 

 

°