Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
830 người đang online

100%

Văn phòng HĐND và UBND
Địa chỉ:  Tiểu khu 6, Thị Trấn Hà Trung , tỉnh Thanh Hóa

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.​

II. DANH SÁCH CÁN BỘ:

     1. CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND:

 Đồng chí: Nguyễn Thanh Bình

 Ngày, tháng, năm sinh: 22/01/1972

 Quê quán: xã Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: xã Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND

Điện thoại: 01295294222

2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND:

Đồng chí: Hoàng Trọng Hưởng

 Ngày, tháng, năm sinh:  05/05/1971

 Quê quán:  X. Hà Lĩnh, H. Hà Trung

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Hà Trung, H. Hà Trung

Chức vụ: Phó Chánh VP

Điện thoại: 

 

2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 Đồng chí: Phạm Văn Tuấn

 Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1981

 Quê quán: Xã Tiến Lộc, Hậu Lộc, TH

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

 

Danh sách CBCC, nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

(xã, huyện)

Nơi ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ LLCT

1

Nguyễn Thanh Bình

Chánh VP

22/01/1972

X. Hà Lai, H. Hà Trung

X. Hà Lai, H. Hà Trung

Đại học

Cao cấp

3

Hoàng Trọng Hưởng

Phó Chánh VP

05/05/1971

X. Hà Lĩnh, H. Hà Trung

Thị trấn Hà Trung, H. Hà Trung

Đại học

Trung cấp

4

Phạm Văn Tuấn

Phó Chánh VP

10/10/1981

Xã Tiến Lộc, Hậu Lộc, TH

Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Thạc sỹ

Trung cấp

5

Phạm Văn Dân

Chuyên viên

07/06/1963

X. Hà Hải, H. Hà Trung

Thị trấn Hà Trung, H. Hà Trung

Đại học

Trung cấp

6

Đặng Duy Đông

Chuyên viên

10/04/1975

X. Hà Long, H. Hà Trung

Thị trấn Hà Trung, H. Hà Trung

Đại học

 

7

Nguyễn Kim Chung

Chuyên viên

09/03/1983

X. Lĩnh Toại, H. Hà Trung

Thị trấn Hà Trung, H. Hà Trung

Đại học

Trung cấp

8

Trịnh Thị Phương

Cán sự

12/07/1979

X. Hà Lĩnh, H. Hà Trung

Thị trấn Hà Trung, H. Hà Trung

Đại học

Trung cấp

9

Vũ Thị Hải Vân

Chuyên viên

27/01/1982

X. Hà Lai, H. Hà Trung

Thị trấn Hà Trung, H. Hà Trung

Đại học

Trung cấp

10

Cù Thị Lệ

Nhân viên

12/04/1984

X. Yến Sơn, H. Hà Trung

Thị trấn Hà Trung, H. Hà Trung

Đại học

Trung cấp

11

Bùi Thị Trang

Chuyên viên

20/09/1987

Phường Lộc Hạ, TP Nam Định

Thị trấn Hà Trung, H. Hà Trung

Đại học

Trung cấp

12

Trần Văn Sâm

Lái xe

16/08/1969

X. Yến Sơn, H. Hà Trung

Thị trấn Hà Trung, H. Hà Trung

 

 

13

Hoàng Hữu Dũng

Lái xe

21/10/1982

X. Hà Lĩnh, H. Hà Trung

Thị trấn Hà Trung, H. Hà Trung

 

 

14

Bùi Vũ Liêm

Bảo vệ

16/01/1986

X. Hà Bình, H. Hà Trung

Thị trấn Hà Trung, H. Hà Trung

Đại học

 

III. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

Văn phòng HĐND và UBND huyện Hà Trung có 16 cán bộ, công chức và người lao động, trong đó có 13 công chức, 3 lao động hợp đồng. Về trình độ chuyên môn: có 11 đại học, 5 trung cấp các ngành nghề.

Cùng sinh hoạt Văn phòng có Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực văn hoá xã hội. Văn phòng có các Tổ, bộ phận: Chuyên viên tổng hợp, lái xe, văn thư, bảo vệ, kế toán, thủ quỹ, tiếp dân, tiếp nhận và trả kết quả. Lãnh đạo Văn phòng có Chánh Văn phòng, 2 Phó Chánh văn phòng; Văn phòng có nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho HĐND và UBND huyện triển khai, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện, các chương trình công tác nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội, Quốc phòng-an ninh của huyện đã đề ra hàng năm.

2. Phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo của HĐND và UBND huyện.

3. Tiếp nhận công văn đến, ban hành các văn bản của HĐND và UBND huyện

4. Phục vụ các kỳ họp của HĐND huyện; hội nghị triển khai và tổng kết các hoạt động chuyên môn của UBND huyện.

5. Bố trí nơi làm việc, mua sắm trang thiết bị làm việc, quản lý tài sản của các phòng chuyên môn trong cơ quan UBND huyện.

6. Thực hiện các chế độ chính sách về lương và phụ cấp lương cho công chức viên chức toàn cơ quan.

7. Mua sắm, sửa chữa, quản lý xe ô tô, phương tiện phục vụ công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

8. Giúp lãnh đạo huyện tăng cường mối quan hệ ngoại giao với các ngành cấp tỉnh và TW, với các huyện, thị trong tỉnh để tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ xây dựng huyện phát triển thuận lợi hơn.

9. Tổ chức lực lượng tự vệ, bảo vệ cơ quan an toàn, làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

10. Tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa điện tử".

Với những đặc điểm và nhiệm vụ trên Văn phòng có những thuận lợi và có khó khăn như sau:

- Về thuận lợi:

1. Cùng với công tác chuyên môn Văn phòng có chi bộ Đảng, Tổ công đoàn,

2. Phẩm chất chính trị, trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ của đại đa số là tốt, khá đồng đều.

3. Lứa tuổi trung bình khoảng 35

- Về khó khăn:

1. Văn phòng có nhiều bộ phận hợp thành;

2. Có nhiệm vụ tiếp thu, ban hành văn bản, tiếp xúc với nhiều công dân, phục vụ phương tiện xe đi công tác của lãnh đạo dễ xảy ra sai sót.

3. Hiện nay do tốc độ đô thị hoá ở thành phố nhanh, địa giới hành chính của thành phố được mở rộng nên công việc phục vụ cho hoạt động chỉ đạo điều hành nhiều, một số việc đột xuất nên trong công tác kế hoạch, sắp xếp lịch làm việc thiếu chủ động.

Phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, toàn thể CBCNV Văn phòng xây dựng được khối đoàn kết thống nhất, tương trợ giúp đỡ nhau hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

 IV. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

1. Trong việc xây dựng hệ thống chính trị:

- Chi bộ phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thường xuyên tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cho đảng viên, CBCNV của Văn phòng đảm bảo họp đúng định kỳ thực hiện tốt quy chế dân chủ đấu tranh phê bình và tự phê bình, do vậy 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 20% là đảng viên xuất sắc, trên 90% CBCNV đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có 03 CSTĐ cơ sở.

- Công đoàn đều đạt trong sạch vững mạnh.

- Chi bộ, đoàn thể và chuyên môn Văn phòng thường xuyên giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và ủng hộ quỹ xoá đói giảm nghèo, quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai, sóng thần, lụt bão … 100% CBCNV Văn phòng tham gia đầy đủ.

2. Thực hiện chức năng tham mưu:

Trên cơ sở Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện và các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, Văn phòng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND huyện và duy trì thực hiện, chính vì vậy hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND có kế hoạch và chủ động hơn cũng tạo điều kiện cho các phòng, ban, đơn vị chủ động trong việc chuẩn bị kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cả năm.

Tham mưu cho UBND thành phố trong việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXI. Trên cơ sở đó, Văn phòng đã bám sát các mục tiêu, chương trình để cụ thể hoá trong chỉ đạo điều hành của UBND và Chủ tịch UBND, từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Xây dựng báo cáo kinh tế-xã hội thành phố hàng tháng, quý, năm; báo cáo kiểm điểm lãnh đạo điều hành; báo cáo giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri để UBND thành phố thông qua đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Trong năm 2011, Văn phòng đã tham mưu cho UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016 và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng Quy chế làm việc; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định về việc phân công trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các thành viên UBND huyện. Trên cơ sở đó, đã duy trì hoạt động của UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các phòng, ban, đơn vị theo đúng quy chế, hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND huyện từng bước đi vào nề nếp, khoa học hơn. Bên cạnh đó việc sắp xếp lịch công tác hàng tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện được đảm bảo; Tổ chức tốt các hội nghị của Chủ tịch UBND huyện, bố trí, xếp lịch hợp lý; từng bước giảm hội họp, tạo điều kiện cho việc đi cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị. Thời gian, tiến độ cũng như chất lượng, nội dung các phiên họp UBND huyện ngày càng được nâng lên.

Thường xuyên đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác năm, hàng quý, tháng, tuần của UBND, Chủ tịch UBND huyện.

a. Về quản lý các văn bản đi, đến:

Tất cả các văn bản đều qua Văn phòng phân loại chuyển cho lãnh đạo huyện xử lý đảm bảo theo đúng lĩnh vực và Quy chế làm việc của UBND huyện.

Văn bản đi đảm bảo kịp thời cho sự chỉ đạo, điều hành của UBND, Số lượng văn bản đi, đến hàng năm của HĐND và UBND huyện là rất lớn, tuy nhiên với nhận thức đây là nhiệm vụ rất quan trọng, phục đắc lực cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố nên cán bộ làm công tác quản lý văn bản của Văn phòng không để xảy ra trường hợp sai sót lớn nào.

Văn bản đi luôn đảm bảo kịp thời cho sự chỉ đạo, điều hành của UBND, Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND và Chủ tịch UBND huyện. Văn phòng đã thực hiện mẫu hoá các loại văn bản và hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức các phòng, ban. Vì vậy văn bản đi đảm bảo thể thức, hình thức theo quy định, nội dung, chất lượng văn bản được nâng lên, hạn chế được các sai sót.

Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo đúng trình tự, thẩm quyền và phù hợp với các văn bản luật và văn bản quy phạm pháp luật, từng bước được triển khai có hiệu quả.

b. Về đẩy mạnh cải cách hành chính:

Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính; Quyết định số 181/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa và Quyết định số 2387/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá về ban hành chương trình thực hiện cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006-2010, UBND huyện đã giao cho Văn phòng điều hành hoạt động của tổ công tác thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa. Xác định đây là nhiệm vụ có vai trò hết sức quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm của UBND huyện, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ công chức từ huyện đến cơ sở về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác CCHC; tạo chuyển biến đáng kể trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân về bộ máy nhà nước và quá trình tổ chức thực hiện các loại dịch vụ hành chính công cũng như từng bước thể chế hoá, quy trình hoá các thủ tục giải quyết công việc trong các lĩnh vực công tác: vệ sinh môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mua bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất đại, đầu tư xây dựng cơ bản; công khai các quy trình, thủ tục giải quyết công việc.

3. Thành tích phát huy sáng kiến, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Để đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, văn phòng đã triển khai ứng dụng tin học vào quản lý như: xây dựng phần mềm theo dõi hồ sơ công việc, triển khai xây dựng cổng hành chính điện tử, cài đặt mẫu văn bản vào tất cả các máy tính trong cơ quan…góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng, thúc đẩy tiến độ giải quyết công việc của các phòng, ban, đơn vị.

4. Phục vụ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho cơ quan:

Tổ chức tốt các điều kiện phục vụ làm việc của Thường trực HĐND như: điều kiện làm việc, lịch công tác, tiếp xúc cử tri, bố trí đầy đủ các phương tiện đảm bảo công tác trong năm,..

Đảm bảo tốt các điều kiện làm việc cho lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị; vật tư, trang thiết bị cho cán bộ phục vụ công tác hàng năm; Bố trí, sắp xếp lại phòng làm việc cho các phòng, ban trong cơ quan hợp lý, đảm bảo điều kiện làm việc.

Sửa chữa, cải tạo lại một số phòng làm việc của cơ quan UBND huyện, chống mối mọt; cải tạo khuôn viên cơ quan; đảm bảo văn minh, vệ sinh công sở làm việc. Sắp xếp lại phòng làm việc trong cơ quan đảm bảo tính hợp lý và khoa học, góp phần làm cho cơ quan khang trang, sạch đẹp hơn.

Thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, trong điều hành chi tiêu, mua sắm trang thiết bị đảm bảo đúng quy định.

Thường xuyên quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đoàn thể, phong trào công nhân viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định. 

5. Phong trào thi đua xây dựng cơ quan an toàn, làm chủ, phong trào xây dựng cơ quan văn hoá, thể dục thể thao:

Văn phòng HĐND và UBND là một đơn vị nòng cốt trong việc xây dựng cơ quan an toàn làm chủ. Duy trì phân công trực đầy đủ, nghiêm túc. Hầu hết CBCNV Văn phòng tham gia đầy đủ, nghiêm túc lực lượng tự vệ cơ quan, tham gia huấn luyện quân sự, trực phục vụ phòng chống lụt bão kịp thời, giúp lãnh đạo thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tốt.

Văn phòng đã tích cực góp phần xây dựng cơ quan văn hoá, CBCNV Văn phòng tích cực tham gia phong trào thể dục - thể thao của cơ quan, trên 50% đồng chí thường xuyên tham gia chơi bóng bàn, cầu lông, ten nít hàng ngày góp phần làm cho cơ quan vui vẻ, sôi động, phấn khởi.

6. Thành tích về nâng cao đời sống:

Văn phòng động viên CBCNV thực hành tiết kiệm, chi tiêu phù hợp bảo đảm ổn định đời sống gia đình để yên tâm công tác.

Tuy đời sống vật chất phụ thuộc chính vào tiền lương, cán bộ Văn phòng đã chú trọng chăm lo đời sống tinh thần như nâng bậc lương đúng kỳ hạn, khen thưởng tuyên dương kịp thời đúng người đúng việc, ai cũng phấn khởi, gắn bó, tương trợ nhau.

7. Việc thực hiện Quy chế dân chủ:

Văn phòng luôn thực hiện tốt cơ chế làm việc theo trách nhiệm cá nhân, đề cao vai trò tập thể và sự phối hợp giữa các cán bộ trong Văn phòng; thường xuyên thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ để nâng cao hoạt động của Văn phòng đồng thời tiến hành sắp xếp lại bộ máy cán bộ Văn phòng, phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, theo hướng đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy vai trò tập thể.

Thường xuyên phối hợp với Thanh tra huyện trong việc ban hành và duy trì lịch tiếp dân hàng tháng của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Chính vì vậy, đã góp phần đưa công tác tiếp dân theo đúng quy chế về tiếp dân, nhiều bức xúc trong nhân dân được giải quyết kịp thời.

 

°