Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

 • Chiều 14/8/2019, huyện tổng kết 10 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, TUV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cùng các đồng chí đại diện văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh; đồng chí Trần Duy Bình, TUV, Bí thư huyện ủy; đồng chí Bùi Ngọc Tấn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, nguyên là Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện, văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện; trưởng các phòng, ban, ngành, khối đoàn thể huyện và Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ chuyên trách xã, thị trấn; tập thể, cá nhân, Doanh nghiệp, Công ty có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM của huyện.

 • Chiều ngày 12/8/2019, xã Hà Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020, công bố Quyết định công nhận xã ATTP; Quyết định công nhận điểm du lịch cấp tỉnh Đền Hàn Sơn và Đền Cô Bơ.

 • Chiều ngày 9/8/2019 Xã Hà Tiến Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2021. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Ngọc Tấn, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch HBND huyện, các đồng chí đại diện các phòng ban, ngành cấp huyện; Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã Hà Tiến, Bí thư, thôn trưởng các thôn và các gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM xã Hà Tiến.

 • Sáng ngày 10/7/2019, Xã Hà Dương tổng kết 10 năm phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM giai đọan 2010 - 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể, Bí thư thôn trưởng các thôn và các gia đình tiêu biểu trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

 • Chiều 8/8/2019, xã Hà Hải tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

 • Chiều ngày 8/8/2019, Xã Hà Thái Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Duy Bình, TUV , Bí thư huyện ủy, đồng chí Vũ Đình Quyết- Trưởng ban dân vận huyện ủy; Lãnh đạo các phòng ban ngành cấp huyện, thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện; Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã; Bí thư,Thôn trưởng các thôn trong xã; Hiệu Trưởng các nhà trường, Trưởng Trạm y tế xã và các gia đình tiêu biểu trong chương trình xây dựng NTM.

 • Sáng 9/8, xã Hà Bình tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và phong trào cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.Về dự có đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã; cán bộ công chức; Bí thư chi bộ; trưởng thôn, trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; các Doanh nghiệp; Công ty; các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM.

 • Sáng ngày 9/8/2019 Xã Hà Bắc Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí đại diện các phòng ban, ngành cấp huyện; Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã Hà Bắc, Bí thư, thôn trưởng các thôn và các gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM xã Hà Bắc.

 • Sáng ngày 7/8/2019, Xã Hà Long Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Hà Long; Bí thư,Thôn trưởng các thôn trong xã, Hiệu Trưởng các nhà trường, Trưởng Trạm y tế xã và các gia đình tiêu biểu trong chương trình xây dựng NTM.

 • Chiều 7/8, xã Hà Lai tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và phong trào cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Về dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã, các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ; cán bộ công chức; Bí thư chi bộ; trưởng thôn; trưởng Ban công tác Mặt trận thon; các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong phong trào.

 • Ngày 3/8/2019 xã Hà Châu tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020.

 • Sáng 4/8/2019, xã Hà Toại tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

 • Chiều 30/7/2019, Ủy ban nhân dân xã Hà Lĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Duy Bình-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo XD NTM huyện; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn-Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND huyện; thành viên BCĐ XD NTM huyện, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn. Lãnh đạo đảng, chính quyền các ban ngành đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, hiệu trưởng các trường học, đại diện các doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong phòng trào “Chung sức xây dựng NTM”.

 • Sáng 17/7, BCĐ các chương trình MTQG huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Bình-Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện; Bùi Ngọc Tấn-Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Văn Tuấn-Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự hội nghị còn có các đ/c trong BTV huyện ủy, thành viên BCĐ huyện; Bí thư, Chủ tịch các xã phấn đấu về đích NTM trong năm 2019 và 6 xã phấn đấu về đích NTM nâng cao.

 • Sáng 26/4, tại xã Hà Phú, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định xã Hà Phú đạt chuẩn nong thôn mới năm 2019.Dự chủ trì hội nghị có Đồng chí Trần Đức Năng-Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh; Các đồng chí đại diện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, thành viên hội đồng thẩm định tỉnh; về phía huyện có đồng chí Bùi Ngọc Tấn-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phó trưởng Ban vận động xây dựng NTM huyện; đồng chí Lê Tiến Dũng-Phó Chủ tịch UBND, Chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện; các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện; các đồng chí lãnh đạo xã Hà Phú; thành viên BCĐ xây dựng NTM xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Thái.

 • Sáng 14/4/2019, UBND xã Hà Châu tổ chức công bố quyết định công nhận thôn Nga Đông đạt thôn kiểu mẫu năm 2018. Về dự có đồng chí Mai Văn Thành, trưởng phòng Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND,UBND, MTTQ các ban, ngành, đoàn thể xã Hà Châu; Bí thư Chi bộ, trưởng thôn các thôn trong xã, con em Nga Đông đang công tác và học tập trên mọi miền đất nước cùng cấp ủy, chi bộ và nhân dân trong thôn Nga Đông.

1 2 3 4 5 6