Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
95/TB-UBND 22/07/2020 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
96/TB-UBND 22/07/2020 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
11/07/2020 THỐNG KÊ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ BỘ PHẬN TN&TKQ - HUYỆN HÀ TRUNG
06/05/2020 TỔNG HỢP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ TỪ 1/4/2020 ĐẾN 6/5/2020
49/2020/NĐ-CP 17/04/2020 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
06/CĐ-UBND 16/04/2020 Công điện khẩn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Hà Trung
48/TB-UBND 16/04/2020 Thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Hà Trung
09/CĐ-UBND 15/04/2020 Công điện khẩn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
04/CV-BCĐ 11/04/2020 V.v Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch covid 19
456/STP- BTTP 08/04/2020 V.v Triển khai cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
44/TB-UBND 07/04/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
1223/ QĐ - UBND 07/04/2020 Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2020
43/TB-UBND 06/04/2020 Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyêbh
41/UBND-TN&MT 03/04/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
30/03/2020 TỔNG HỢP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ THÁNG 3 NĂM 2020
1 2 3 4 5 6