Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
276 /TB-UBND 15/09/2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện.
524/TB-UBND 15/09/2021 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện năm 2021.
2492/UBND-BHXH 14/09/2021 V/v thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2021 - 2022 và triển khai ứng dụng “VssID - BHXH số” cho học sinh trong trường học.
18 /CĐ-UBND 08/09/2021 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về việc sẵn sàng ứng phó với bão Conson và mưa lớn
119/BC-UBND 07/09/2021 Báo cáo về việc sử dụng mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan phục vụ phòng chống dịch Covid-19
150/BC-UBND 03/09/2021 BÁO CÁO: Các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến 3 ổ dịch tại bệnh viện Đa Khoa Hợp Lực và trường hợp F0 tại Tiểu khu Long Khang, thị trấn Nga Sơn, huyện Hậu Lộc và các nơi khác trở về địa phương
150/QĐ-UBND 31/08/2021 Quyết định về việc thành lập Tổ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 thôn Thái Minh
13392 /UBND-VX 30/08/2021 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
17 /CĐ-UBND 30/08/2021 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về việc rà soát, truy vết các trường hợp liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực và huyện Nga Sơn
2310 /UBND-VP 28/08/2021 V/v điều chỉnh nội dung liên quan đến tổ chức Hội nghị, hoạt động tập trung đông người trong nhà; công dân đi vào địa bàn huyện phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SA RS - CoV-2 tịa Công điện số 16/CĐUBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện.
180/UBND-CT 28/08/2021 Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã.
19/TB-UBND 28/08/2021 Về việc tạm dừng tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND xã.
16/ CĐ - UBND 27/08/2021 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hà Trung
193 /TB-UBND 26/08/2021 THÔNG BÁO Về việc tạm dừng tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện.
177/UBND-ĐCNN 26/08/2021 V/v báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện Covid-19.
1 2 3 4 5 6    
°