Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1983/PA-UBND
Ngày ban hành 22/09/2020
Trích yếu PHƯƠNG ÁN Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Hà Trung
Lĩnh vực Giáo dục& đào tạo
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°