Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 01/10/2020
Trích yếu kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tháng 9/2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Hà Trung
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°