Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 30/11/2020
Trích yếu CÔNG KHAI KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ THÁNG 11/2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Hà Trung
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°