Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 172 /KH-UBND
Ngày ban hành 07/12/2020
Trích yếu KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/HU ngày 21/5/2019 của Ban Thƣờng vụ Huyện ủy về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý lòng đƣờng, lề đƣờng, vỉa hè, hành lang an toàn đƣờng bộ trên địa bàn huyện Hà Trung
Cơ quan ban hành UBND huyện Hà Trung
Lĩnh vực Công thương
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°