Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 03/CĐ-UBND
Ngày ban hành 28/01/2021
Trích yếu CÔNG ĐIỆN Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực Phòng, chống dịch
Loại văn bản Công điện
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°