Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 05 /QĐ-CQUBND
Ngày ban hành 17/03/2021
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ Cơ quan UBND huyện Hà Trung năm 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện Hà Trung
Lĩnh vực Công thương
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°