Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 04/TB-UBND
Ngày ban hành 04/01/2022
Trích yếu HÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành UBND huyện Hà Trung
Lĩnh vực Đấu giá
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm 7.-Lua-chon-cty-dau-gia-_dungnxhatrung-04-01-2022_19h15p26(04.01.2022_20h13p06)_signed.pdf
°