Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 08/QĐ-HDTD
Ngày ban hành 21/07/2022
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành đề cƣơng ôn tập nội dung phỏng vấn tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Cơ quan ban hành UBND huyện Hà Trung
Lĩnh vực Tuyển dụng
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 08-QD-BAN-HANH-DE-CUONG-724(22.07.2022_08h01p08)_signed.pdf
°