Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 28/12/2022
Trích yếu THÔNG BÁO Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc thực hiện giải phòng mặt bằng dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới phía Đông Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung
Cơ quan ban hành UBND huyện Hà Trung
Lĩnh vực Tài nguyên- Môi trường
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm 1.-ho-gia-dinh-ong-Nguyen-Duy-Xum(28.12.2022_09h25p31)_signed.pdf
1.-ho-ong-Le-Van-Cuong(28.12.2022_09h50p53)_signed.pdf
2.-ho-gia-dinh-ba-Le-Thi-Bau(28.12.2022_09h46p57)_signed.pdf
2.-ho-ong-Nguyen-Van-Vinh(28.12.2022_09h51p31)_signed.pdf
3.-ho-gia-dinh-ba-Le-Thi-Bau(28.12.2022_09h26p11)_signed.pdf
3.-ho-gia-dinh-ong-Nguyen-Van-Do(28.12.2022_09h16p08)_signed.pdf
3.-ho-gia-dinh-ong-Tran-Van-Duong(28.12.2022_09h46p22)_signed.pdf
4.-ho-gia-dinh-ba-Le-Thi-Nhan(28.12.2022_09h27p50)_signed.pdf
4.-ho-gia-dinh-ong-Nguyen-Van-Manh(28.12.2022_09h45p38)_signed.pdf
5.-ho-gia-dinh-ong-Nguyen-Van-Bien(28.12.2022_09h44p24)_signed.pdf
5.-ho-gia-dinh-ong-Nguyen-Van-Truong(28.12.2022_09h29p20)_signed.pdf
6.-ho-gia-dinh-ba-Nguyen-Thi-Bon(28.12.2022_09h47p28)_signed (1).pdf
6.-ho-gia-dinh-ba-Nguyen-Thi-Bon(28.12.2022_09h47p28)_signed.pdf
6.-ho-gia-dinh-ba-Trinh-Thi-Sen(28.12.2022_09h17p50)_signed.pdf
6.-ho-gia-dinh-ong-Nguyen-Huu-Kien(28.12.2022_09h30p45)_signed.pdf
7.-ho-gia-dinh-ba-Le-Thi-Nhan(28.12.2022_09h18p25)_signed.pdf
8.-ho-gia-dinh-ba-Nguyen-Thi-Hot(28.12.2022_09h19p05)_signed.pdf
8.-ho-gia-dinh-ba-Ninh-Thi-Gai(28.12.2022_09h31p26)_signed.pdf
8.-ho-gia-dinh-ong-Le-Van-Trong(28.12.2022_00h14p19)_signed.pdf
9.-ho-gia-dinh-ba-Nguyen-Thi-Anh(28.12.2022_09h49p46)_signed.pdf
9.-ho-gia-dinh-ong-Nguyen-Van-Truong(28.12.2022_09h19p42)_signed.pdf
10.-ho-gia-dinh-ba-Vu-Thi-Tam(28.12.2022_09h32p06)_signed.pdf
10.-ho-gia-dinh-ong-Nguyen-Huu-Kien(28.12.2022_09h20p15)_signed.pdf
11.-ho-gia-dinh-ba-Pham-Thi-Nghiem(28.12.2022_09h48p58)_signed.pdf
1.-ho-gia-dinh-ong-Nguyen-Van-Quynh(28.12.2022_09h32p42)_signed.pdf
12.-ho-gia-dinh-ba-Le-Thi-Khang(28.12.2022_09h41p58)_signed (1).pdf
12.-ho-gia-dinh-ba-Le-Thi-Khang(28.12.2022_09h41p58)_signed.pdf
12.-ho-gia-dinh-ba-Ninh-Thi-Gai(28.12.2022_09h22p13)_signed.pdf
13.-ho-gia-dinh-ong-Hoang-Van-Phuong(28.12.2022_09h33p26)_signed.pdf
14.-ho-gia-dinh-ong-Nguyen-Van-Binh(28.12.2022_09h24p02)_signed.pdf
14.-ho-gia-dinh-ong-Nguyen-Van-Vinh(28.12.2022_09h42p49)_signed.pdf
5.-ho-gia-dinh-ba-Do-Thi-Hao(28.12.2022_09h20p57)_signed.pdf
15.-ho-gia-dinh-ong-Nguyen-Xuan-Hue(28.12.2022_09h39p04)_signed.pdf
16.-ho-gia-dinh-ba-Pham-Thi-Ca(28.12.2022_09h39p52)_signed.pdf
17.-ho-gia-dinh-ba-Vu-Thi-Tam(28.12.2022_09h21p35)_signed.pdf
17.-ho-gia-dinh-ong-Luu-Van-Khang(28.12.2022_09h40p41)_signed.pdf
18.-ho-gia-dinh-ba-Le-Thi-Bau(28.12.2022_09h24p50)_signed.pdf
18.-ho-gia-dinh-ba-Pham-Thi-Huong(28.12.2022_09h38p15)_signed.pdf
19.1.-ho-gia-dinh-ong-Le-Van-Ngu(28.12.2022_09h45p01)_signed.pdf
19.-ho-gia-dinh-ba-Pham-Thi-Nghiem(28.12.2022_09h43p29)_signed.pdf
19.-ho-gia-dinh-ong-Nguyen-Van-Quynh(28.12.2022_09h36p24)_signed.pdf
20.-ho-gia-dinh-ba-Le-Thi-Khang(28.12.2022_09h35p48)_signed.pdf
21.-ho-gia-dinh-ba-Nguyen-Thi-Luong(28.12.2022_09h34p01)_signed.pdf
22.-ho-gia-dinh-ong-Hoang-Van-Phuong(28.12.2022_09h37p05)_signed.pdf
23.-ho-gia-dinh-ong-Luu-Van-Khanh(28.12.2022_09h37p37)_signed.pdf
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
280 người đã bình chọn
°
177 người đang online