Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 09/GM-HĐND
Ngày ban hành 07/06/2019
Trích yếu GIẤY MỜI Dự Hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX
Cơ quan ban hành HĐND huyện Hà Trung
Lĩnh vực
Loại văn bản Mời họp
Tài liệu đính kèm Tải xuống