Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 17/07/2019
Trích yếu CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC Đơn vị: UBND huyện Hà Trung Từ ngày: 1/7/2019 đến ngày 17/7/2019
Cơ quan ban hành UBND huyện Hà Trung
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống