Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 08/TTPVHCC
Ngày ban hành 20/08/2019
Trích yếu CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC THÁNG 8/2019
Cơ quan ban hành UBND huyện Hà Trung
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm Tải xuống