Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 31/08/2019
Trích yếu CÔNG KHAI TIẾP NHẬN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Đơn vị: UBND huyện Hà Trung Từ ngày: 1/8/2019 đến ngày 31/8/2019
Cơ quan ban hành UBND huyện Hà Trung
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống