Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 30/09/2019
Trích yếu BÁO CÁO CHI TIẾT TIẾP NHẬN HỒ SƠ Đơn vị: UBND huyện Hà Trung Từ ngày: 1/9/2019 đến ngày 30/9/2019
Cơ quan ban hành UBND huyện Hà Trung
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống