Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số: 04 /TB-UBND
Ngày ban hành 10/01/2020
Trích yếu Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non
Cơ quan ban hành UBND huyện Hà Trung
Lĩnh vực Giáo dục& đào tạo
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm Tải xuống