Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Hà Ngọc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 12/03/2023, Hội Nông dân xã Hà Ngọc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có đồng chí Mai Đức Sơn, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cùng các đồng chí trong đoàn; Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hà Ngọc và 76 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 300 hội viên nông dân trong toàn xã.


Các đại biểu tham gia Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông xã Hà Ngọc đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cho hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Hội đã tổ chức được 113 buổi lồng ghép nội dung tuyên truyền  pháp luật cho trên 4.185 lượt hội viên tham gia. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 12 hội viên, nâng tổng số lên 347 hội viên, đạt 89% so với hộ nông nghiệp, sinh hoạt ở 05 chi hội. Hội đã vận động hội viên tích cực xây dựng quỹ hội, 5/5 chi hội đều có quỹ hoạt động, với số tiền xây dựng được 120 triệu đồng, bình quân 345 nghìn đồng/hội viên.


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội


Đồng chí Hoàng Văn Huấn, Chủ tịch Hội Nông dân xã, nhiệm kỳ 2017-2023 khai mạc Đại hội

Trong phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, năm 2022 có 275 hộ đăng ký, kết quả có 155 hộ gia đình đạt suấn xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp tỉnh 8 hộ, cấp huyện 35 hộ, cấp xã 112 hộ. Các hộ đạt SXKD giỏi cấp xã có thu nhập bình quân 235 triệu đồng/năm; đạt cấp huyện có thu nhập 347 triệu đồng/năm; đạt cấp tỉnh có thu nhập 715 triệu đồng/năm. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế trang trại, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 trên địa bàn xã xuống còn 1,7%. Cùng với đó, nhằm giúp hội viên có vốn sản xuất, Hội Nông dân đã tạo điều kiện hỗ trợ hội viên sớm tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng nông nghiệp cho 109 hộ vay, dự nợ 14 tỷ 445 đồng; Ngân hàng chính sách xã hội huyện 199 hộ vay, với tổng dư nợ 7,3 tỷ đồng; cung ứng 20 tấn phân bón trả chậm giúp hội viên đầu tư phát triển sản xuất.

Trong nhiệm kỳ, hội Nông dân xã bám sát vào kế hoạch sản xuất nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới của xã để hướng dẫn, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và tích cực tham gia vào các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã tổ chức 35 buổi ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh với 1.620 lượt người tham gia; tổ chức 7 buổi thu gom vỏ thuốc BVTV có 320 lượt người tham gia. Vận động hội viên, nông dân tham gia BHYT tự nguyện đạt 95,6%; vận động hội viên, nhân dân hiến đất làm đường giao thông nội đồng 57 hộ hiến 2640 m2 đất, vận động nhân dân xây dựng rãnh thoát nước, đậy nắp tấm đan được 1,2km.Đồng chí Mai Đức Sơn, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừngĐồng chí Nguyễn Văn Tòng, Bí thư Đảng ủy xã Hà Ngọc phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng

Về dự và chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Mai Đức Sơn, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện và đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Bí thư Đảng ủy xã Hà Ngọc đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên nông dân xã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để đạt được các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội nông dân xã Hà Ngọc cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên nông dân trong phát triển sản xuất. Hướng dẫn, vận động hội viên thành lập mô hình kinh tế tập thể, phát triển kinh tế hộ gia đình. Vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng xã đạt chuẩn NTM, thôn NTM, NTM kiểu mẫu…


Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội


Trao quà cho các đồng chí không tham gia BCH khóa mới

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển” Đại hội đã bầu 09 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới và bầu 05 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Hoàng Văn Huấn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Ngọc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Đại hội, Hội nông dân xã đã trao quà cho 5 đồng chí không tham gia BCH khóa mới. 

Hải Yến