Thẩm định, đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số tại thị trấn Hà Trung và xã Hà Lĩnh năm 2022

Chiều 22/6/2023, đoàn làm việc của tỉnh gồm đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh phụ trách địa bàn; đồng chí Nguyễn Minh Cường, Trưởng Phòng quản lý Cổng thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Trần Trọng Hòa, Phó Trưởng Phòng quản lý Cổng thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó phòng quản lý CNTT Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đồng chí trong đoàn. Về phía huyện có đồng chí Hoàng Văn Long, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Văn phòng HĐND, UBND huyện đã có buổi làm việc với thị trấn Hà Trung và xã Hà Lĩnh về đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2022.


Các đồng chí tham gia buổi làm việc tại thị trấn Hà Trung

Đối với thị trấn Hà Trung: Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn đã tập trung chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số cấp xã theo quy định. UBND thị trấn đã tích cực triển khai thực hiện chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ, công chức, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng các tiểu khu và tuyên truyền cho các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn và nhân dân tham gia kênh “Chuyển đổi số quốc gia”, và cài đặt các phần mềm ứng dụng như: Sổ khám sức khỏe điện tử, bảo hiểm xã hội (VssID), phòng chống Covid-19, định danh thông tin cá nhân (VneID), cài đặt các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt….10/10 tiểu khu trên địa bàn thị trấn đã thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng với số lượng 30 thành viên. Đến nay, Tổ Công nghệ số cộng đồng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền cho người dân về lợi ích của việc tham gia Chuyển đổi số, đặc biệt là thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, thanh toán điện, nước…. đã góp phần thay đổi nhận thức, thói quen sinh hoạt và sản xuất kinh doanh cho nhân dân, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn. Kết quả đánh giá của huyện đối với thị trấn Hà Trung: Chính quyền số đạt 11/11 chỉ tiêu, đạt 100%; Kinh tế số đạt 05/06 chỉ tiêu; Xã hội số (12 chỉ tiêu) đạt: 04/04 chỉ tiêu, đạt 100%; Hạ tầng và nền tảng số đạt: 06/08 chỉ tiêu. Đạt 741,4/ 1.000 điểm, đánh giá: Đạt

Các đồng lãnh đạo tỉnh làm việc tại xã Hà Lĩnh

Đối với xã Hà Lĩnh: Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đánh giá xã Hà Lĩnh đã hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2022 theo số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 về việc ban hành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, kiểm tra đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đối với xã Hà Lĩnh: Đạt 750,7/ 1000 điểm, đánh giá: Đạt. Chính quyền số đạt 11/11 chỉ tiêu, đạt 100% . Kinh tế số đạt: 05/06 chỉ tiêu; Xã hội số (12 chỉ tiêu) đạt: 04/04 chỉ tiêu, đạt 100%; Hạ tầng và nền tảng số đạt: 06/08 chỉ tiêu.Lãnh đạo tỉnh phát biểu ý kiếnLãnh đạo Phòng VH TT huyện, lãnh đạo xã, Thị trấn phát biểu ý kiến

  Tại buổi làm việc lãnh đạo 2 đơn vị đã kiến nghị một số vấn đề về chuyển đổi số trên địa bàn như: Đề nghị các doanh nghiệp Viễn thông-CNTT, nhất là các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện phải đẩy mạnh việc nâng cấp, đầu tư phủ sóng mạng 5G và tổ chức triển khai nhiều hoạt động liên kết, giới thiệu, đồng hành với các địa phương. UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể về chuyển đổi số; Tăng cường tập huấn để nâng cao kiến thức, nhận thức chuyển đổi số.


Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc


Hoàng Văn Long, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

    Tại buổi làm việc, đại diện đoàn làm việc của tỉnh và lãnh đạo huyện yêu cầu trong gian tới, các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng CNTT. Tiếp tục triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tăng cường quản lý, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu. Tiếp tục phối hợp triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh,của huyện. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các quy định trong lĩnh vực kinh tế số trên địa bàn xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết về các ứng dụng kỹ thuật số, các biện pháp hạn chế rủi ro khi thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử. Đẩy mạnh hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, trực tiếp  hướng dẫn người dân về chuyển đổi số trên địa bàn./.

Hải Yến