Đảng bộ xã Hà Vinh: Trao huy hiệu Đảng và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Sáng ngày 7/7/2023, Đảng bộ xã Hà Vinh trao huy hiệu Đảng và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Mai Văn Thành, HUV, Trưởng phòng LĐTB và XH huyện; đại diện các ban xây dựng Đảng; các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban, ngành đoàn thể xã và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Đồng chí Mai Văn Thành, HUV, Trưởng phòng LĐTBXH  huyện trao huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Tỉnh ủy đồng chí Mai Văn Thành, HUV, Trưởng phòng LĐTB xã hội huyện đã trao huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên cao tuổi đảng.


Các đại biểu dự hội nghị sơ kết.

Tiếp đó, đảng bộ xã Hà Vinh đã sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng  cấp uỷ Đảng, Chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ. Kinh tế tiếp tục phát triển, Tổng diện tích gieo trồng 485 ha đạt 100% kế hoạch; Tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm 2.760 tấn đạt 75,6% KH. Sản xuất công nghiệp ước thực hiện được 66,84 tỉ đồng đạt 56,09 % kế hoạch; Giá trị đầu tư xây dựng ước thực hiện 66,52 tỉ đồng đạt 64,68% kế hoạch. Tổng thu ngân sách ước thực hiện: 28.118 tỉ đồng đạt 135 % dự toán. Công tác xây dựng nông thôn mới đã đón nhận và tổ chức thành công Lễ công bố Quyết định công nhận xã Hà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Tập trung chỉ đạo xây dựng thôn Lương Thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu.


Đoàn chủ tọa hội nghị.

Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; Nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng được quan tâm; Nhân dân tin tưởng vào sư lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền.       

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm. Nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy; Tích cực tuyên truyền về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp. Đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng 30, 40, 55 và 60 năm tuổi Đảng cho 06 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ; Kết nạp được 02 Đảng  viên mới; cử 03 quần chúng ưu tú đi học cảm tình đảng...


Đồng chí Phạm Khắc Quân, Bí thư Đảng bộ xã kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm Đảng bộ xã Hà Vinh cần tập trung phân tích, đánh giá đúng nguyên nhân tồn tại, hạn chế đã chỉ ra và đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đại hội, củng cố và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt, tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát huy vai trò và sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi cá mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

Thanh Hiên