Bế giảng Lớp Đảng viên mới khóa II năm 2023

Chiều ngày 27/7 Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Bế giảng lớp Đảng viên mới khóa II năm 2023. Tới dự có đồng chí Lê Văn Dậu, Bí thư Huyện ủy ; đồng chí Nguyễn Thị Hương ,UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, cùng đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, giảng viên của Trung tâm chính trị huyện và toàn thể học viên của lớp học.


Các đại biểu dự lễ bế giảng.

Sau 09 ngày học tập chương trình Bồi dưỡng LLCT dành cho học viên Bồi dưỡng Đảng viên mới theo Quy định, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. 121 học viên đến từ 23 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy và Chi bộ Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Trung đã được nghiên cứu, học tập toàn bộ nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra gồm các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường Quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, có 102/121 học viên đủ điều kiện được công nhận và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đảng viên mới khoá 2, năm 2023. Trong đó đã lựa chọn được 10 đồng chí có thành tích trong học tập và rèn luyện xuất sắc được biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt trong khóa học lần này có 61 đồng chí học viên là những đảng viên mới tốt nghiệp lớp 12 có ý thức học tập, rèn luyện và làm bài thu hoạch đạt kết quả rất tốt. 


Đồng chí  Lê Văn Dậu, Bí thư Huyện ủy  phát biểu.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Lê Văn Dậu, Bí thư  Huyện ủy, đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên. Đồng thời, đưa ra những nhiệm vụ cụ thể, đề nghị các học viên sau khi kết thúc khóa học trở về địa phuơng, cơ quan, đơn vị tiếp tục phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện để khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu trên cương vị công tác của mình, từng bước trở thành người cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, trách nhiệm với công việc và Nhân dân, xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng vững mạnh.
Đồng chí  Lê Văn Dậu, Bí thư Huyện ủy, Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện trao giấy chứng nhận và tặng quà cho học viên đạt xuất sắc tại khóa học.

 Kết thúc khóa học, BTC lớp học đã khen thưởng cho 10 đồng chí có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Trang Hằng