Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho thành viên, đội ngũ tham mưu, giúp việc BCĐ 35; Báo cáo viên cấp huyện năm 2024

Chiều ngày 29/3, Ban chỉ đạo 35 huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho thành viên, đội ngũ tham mưu, giúp việc BCĐ 35; Báo cáo viên cấp huyện năm 2024.


Các đại biểu dự tập huấn

Tới dự có đồng chí Lê Văn Trung, Báo cáo viên Trung ương, Phó trưởng phòng thông tin, tổng hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo 35 cấp huyện; Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 35 cấp huyện; Thành viên tổ thư ký, tổ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện; các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, ngành; Cộng tác viên Đoàn thanh niên, Công an, Liên đoàn lao động huyện; Lực lượng 47 BCHQS huyện.


Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 35 cấp huyện, phát biểu khai mạc.

 Phát biểu khai mạc lớp tập huấn đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo 35 cấp huyện nhấn mạnh: Lợi dụng các sự kiện quan trọng của đất nước, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm... các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã xuyên tạc, bóp méo, bôi đen sự việc, đồng thời phê phán những thành quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá chính sách đối ngoại, đối nội của Đảng, nhà nước, nhằm hạ uy tín, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.  Ở trong tỉnh một số tài khoản mạng xã hội lợi dụng những hạn chế, thiếu sót sau thanh tra, kiểm tra của các cơ quan cấp trên, những sơ hở trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội, công tác cán bộ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, việc giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án ở một số địa phương, đơn vị... để xuyên tạc, chống phá, phủ nhận kết quả đạt được trong nhiều năm qua, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

 Đối với Hà Trung, mặc dù chưa xuất hiện các phần tử cực đoan, các thế lực thù địch chống phá, gây mất ổn định chính trị trên địa bàn huyện nhưng Ban Chỉ đạo 35 luôn nêu cao cảnh giác, chỉ đạo các thành viên ban chỉ đạo, tổ thư ký, tổ cộng tác viên, đội ngũ báo cáo viên tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái theo sự chỉ đạo của BCĐ 35 cấp tỉnh.

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ 35 huyện đề nghị: mỗi cán bộ, đảng viên trong huyện, trước hết là những đồng chí được phân công là thành viên Ban chỉ đạo, tổ thư ký và tổ cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện, của các cơ quan, ngành trong huyện được đặt ra ngày càng quan trọng, đòi hỏi phải kiên định trong tư tưởng, vững vàng trong nghiệp vụ mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà BCĐ 35 các cấp đặt ra.


Đồng chí Lê Văn Trung -  Báo các viên TW, Phó Trưởng phòng thông tin, tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền giảng những nội dung chính của chương trình.  

  Tại chương trình tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Văn Trung -  Báo các viên TW, Phó trưởng phòng thông tin, tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp trao đổi với hội nghị các chuyên đề về: Nhận diện âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc mới của các thế lực thù địch chống phá nước ta hiện nay; Thông tin một số tình hình thời sự nổi bật đáng chú ý thời gian gần đây.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho thành viên, đội ngũ tham mưu, giúp việc BCĐ 35; Báo cáo viên cấp huyện về việc nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong tình hình mới; nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ cho các lực lượng BCĐ 35  cấp huyện. Cùng đó, giúp BCĐ 35 huyện, đại biểu tham dự tập huấn đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường lan toả các thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác có hiệu quả quan điểm sai trái và thông tin xấu độc; duy trì và phát huy hiệu quả các trang fanpage, zalo của đơn vị, các tài khoản mạng xã hội trong công tác tuyên truyền trên không gian mạng; nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch qua đó chủ động trong mọi tình huống, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý những vấn đề nảy sinh; định hướng thông tin, tạo sự ổn định, thống nhất trong xã hội.

Trang Hằng