TT Họ và tên Ngày
tháng
năm
sinh
Giới
 tính
Quốc tịch Dân
 tộc
Tôn
 giáo
Quê
 quán
Nơi ở
hiện nay
Trình độ hiện nay Nghề nghiệp
 Chức vụ
Nơi công tác Ngày
vào
Đảng (nếu có)
Là đại
biểu HĐND
 (nếu có)
Ghi chú
Giáo
dục phổ thông
Chuyên môn
nghiệp vụ
Học hàm
học vị

luận
chính
trị
Ngoại
 ngữ
1 Lê Văn Bình 02/03/1975 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Phường Quảng Cát, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước   Cao cấp   Thượng tá, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hà Trung 09/11/1995    
2 Lê Thanh Hải 16/10/1977 Nam Việt Nam Kinh Không Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Lô 70 Khu Dự án Quảng trường Lam Sơn, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh Cao Cấp Tiếng anh B1 Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Hà Trung 23/9/2005    
3 Phạm Thị Mỳ 29/10/1997 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Thôn Nhân Lý, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đai học Y ngành Điều dưỡng     Tiếng anh A2 Viên chức (Điều dưỡng viên)  Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung      
4 Nguyễn Thành Tâm 05/9/1963 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa SN 304, Tiểu khu 3, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 10/10 Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai   Cao cấp Tiếng anh B UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cơ quan Thường trực HĐND huyện Hà Trung 02/01/1990 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021  
5 Nguyễn Thị Phương Thảo 23/01/1994 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hà Bình,
huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
SN 25, đường Phan Đình Giót, TK 5, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học Dược     Tiếng anh B Viên chức (Dược sỹ)  Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung      
6 Uông Thị Thủy 21/10/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh TK4, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành lịch sử Thạc sỹ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam Cao cấp Tiếng anh B1 Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện  Uỷ ban MTTQ huyện Hà Trung 10/12/2007    
7 Đỗ Thị Huyền Trang 10/10/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hà Tân,
huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Thôn Chánh Lộc, xã Hà Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên  ngành kế toán kiểm toán   Trung cấp Tiếng anh B Chuyên viên Đoàn TNCSHCM Cơ quan Đoàn TNCSHCM huyện Hà Trung 15/01/2014    
8 Mai Thị Ái Vân 29/8/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Tiểu khu 5, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành Luật hành chính   Trung cấp Tiếng anh B Chuyên viên
Phòng Tư pháp
UBND huyện Hà Trung 20/11/2012    
  Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 08 người;                    
  Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 05 người           Hà Trung, ngày 22 tháng 4 năm 2021      
                          TM.ỦY BAN BẦU CỬ      
                          CHỦ TỊCH