Huyện phấn đấu 100% người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Theo số liệu điều tra, tổng số người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện là 75.741 người. Tính đến thời điểm này, huyện đã tổ chức tiêm được 110.000 liều vắc xin Covid-19, chiếm tỷ lệ 95%, trong đó mũi 1 đã tiêm được 71.800 liều, mũi 2 tiêm được 37.612 liều, mũi 3 tiêm được 3.553 liều. Số người chưa tiêm còn 4.000 người, trong đó 413 người chống chỉ định. Các xã tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt tỷ lệ cao như: Yên Dương 98%, Hà Thái 97,6%, Hà Lai 97,4%, Hà Tiến 96,3%... . Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tiêm vắc xin Covid-19 vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc như: Do thời gian triển khai ngắn nên công tác chuẩn bị, truyền thông tại một số địa phương chưa đáp ứng kịp thời.
Đảm bảo độ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 cho toàn dân

Việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 hết sức quan trọng, đây là yếu tố quyết định thành công của công cuộc chống đại dịch Covid-19. Với chỉ tiêu phấn đấu 100% người từ trên 18 tuổi trên địa bàn huyện được tiêm vắc xin. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo quyết liệt thần tốc hơn nữa trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, chậm nhất đến 31/12/2021 phải cơ bản hoàn thành 100% việc tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên,  nhất là những người 50 tuổi trở lên và người có bệnh nền; địa phương nào không hoàn thành mục tiêu này đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. Vì vậy, huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tiêm phòng cho người dân ngay và kịp thời khi có vắc xin cấp về; bảo đảm tiêm an toàn, đúng tiến độ; đảm bảo độ bao phủ vắc xin trên địa bàn huyện nhằm phòng chống đại dịch Covid -19 hiệu quả, an toàn cho người dân.

Hải Yến