HĐND xã Lĩnh Toại tổ chức kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 23/7, HĐND xã Lĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2022. Về dự Kỳ họp có các đồng chí HĐND huyện ứng cử tại xã; các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, trưởng các ban ngành đoàn thể xã, cùng các ông, bà đại biểu HĐND xã.


Toàn cảnh hội nghị

Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm, HĐND, Thường trực HĐND và các ban của HĐND xã Lĩnh Toại đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trên địa bàn. HĐND xã đã phối hợp tổ chức các hoạt động tiếp xúc giữa đại biểu HĐND các cấp với cử tri trong xã, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ họp giữa năm 2022. Qua giám sát cho thấy, 6 tháng đầu năm, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên được UBND xã đã triển khai kịp thời, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao.


Chủ tọa điều hành kỳ họp

Sản xuất vụ xuân, với tổng diện tích trên 164 ha, năng suất lúa bình quân đạt 65 tạ/ ha. Các ngành nghề dịch vụ, chăn nuôi được giữ vững và phát triển; nuôi trồng thủy sản duy trì tốt, đặc biệt là 12 hộ nuôi cá lồng bè trên sông đã mang lại hiệu quả kinh tế cao; triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; Công tác xây dựng các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, thôn NTM, tập trung quyết liệt và hoàn thành các tiêu chí được giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, quốc phòng, an ninh được đảm bảo....

 Kỳ họp cũng đã giành thời gian thảo luận về những vấn đề mà cử tri quan tâm như sản xuất nông nghiệp; đầu tư nâng cấp các cống, rãnh thoát nước trong các khu dân cư; đề nghị cấp quyền sử dụng đất cho hộ dân khu NTTS; tu sửa đình làng Độ thôn; chế đọ cho người tham gia dân công hỏa tuyến.v.v.

Các nội dung thảo luận của đại biểu, cử tri và người dân quan tâm đã được đồng chí Chủ tịch UBND xã giải trình cụ thể những vấn đề thuộc thẩm quyền trực tiếp tại Kỳ họp.

Sau một buổi làm việc tích cực với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

Trang Hằng