Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra phương hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2022 tại huyện Hà Trung

Chiều ngày 24/11/2022, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Thị Mười - TUV, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy Hà Trung về kiểm tra phương hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2022.


Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp đón và làm việc với đoàn kiểm tra của ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có đồng chí Trần Duy Bình - TUV, Bí thư huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Thị Hương - TVHU, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc trung tâm Chính trị huyện; đại diện Lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện.

Tại buổi làm việc, thay mặt huyện ủy Hà Trung, đồng chí Nguyễn Thị Hương - TVHU, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, chất lượng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2022. Trong đó nhấn mạnh trong năm 2022, huyện Hà Trung đã có những điểm mới, nổi bật trong công tác giáo dục LLCT như: đưa vào chương trình các lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, Đảng viên mới chuyên đề Lịch sử Đảng bộ huyện (ngoài các chuyên đề Ban Tuyên giáo Trung ương quy định) trực tiếp các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt; tổ chức cho học viên các lớp tham gia thức tế tại các di tích lịch sử trên địa bàn huyện nhằm giáo dục, phát huy truyền thống các mạng của quê hương hà Trung. Các trường học trong huyện phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện, xã tổ chức các hoạt động ngoại khóa nói chuyện truyền thống, giao lưu gặp gỡ các nhân chứng lịch sử... Bên cạnh đó công tác chính trị, tư tưởng, chất lượng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của nhà trường của huyện cũng có những khó khăn, hạn chế như: công tác phối hợp giữa chuyên môn và các đoàn thể trong việc giáo dục đạo đức, giáo dục công dân và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh còn hạn chế; các hoạt động ngoại khóa chưa phong phú vè nội dung; trang thiết bị dạy học, tài liệu học tập (theo chương trương trình giáo dục phổ thông 2018) còn thiếu...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Mười - TUV, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung đảm bảo chất lượng, thời gian theo đúng kế hoạch; đồng thời đề nghị trong thời gian tới Huyện ủy, UBND huyện, các ban, phòng... quan tâm hơn nữa đến công tác chính trị, tư tưởng, chất lượng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của nhà trường và chỉ ra một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, trọng tâm như: Biên soạn, xuất bản cuốn Lịch sử và văn hóa Hà Trung để đưa vào nội dung giảng dạy lịch sử địa phương trong các nhà trường, các lớp bồi dưỡng do TTCT tổ chức; biên soạn cuốn thông tin nội bộ của huyện để làm tư liệu chính thống trong sinh hoạt chi bộ; tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống... bằng nhiều hình thức, trong đó quan tâm đến việc số hóa các nội dung nêu trên (đăng tải trên không gian mạng: Cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội...); quan tâm đến công tác xây dựng đảng trong các nhà trường; tạo nguồn lực cho công tác khuyến học, khuyến tài...

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Bùi Thị Mười - TUV, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Trần Duy Bình - TUV, Bí thư huyện ủy, thay mặt lãnh đạo huyện cảm ơn sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và của các nhân đồng chí Phó trưởng ban Thường trực đến công tác chính trị, tư tưởng, chất lượng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của nhà trường trên địa bàn huyện Hà Trung. Đồng thời giao Ban Tuyên giáo; Lãnh đạo UBND huyện, Phòng giáo dục & đào tạo huyện tiếp thu những ý kiến của đồng chí trưởng đoàn công tác; khẩn trương tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ những nội dung phù hợp, để triển khai thực hiện ngay trong năm 2023.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm việc, khảo sát nội dung công tác chính trị, tư tưởng, chất lượng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức tại trường THCS Hà Châu và trường THPT Hà Trung./.