KIỂM TRA THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI” XÃ HÀ NGỌC

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2022. Vừa qua, Đoàn kiểm tra “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” do UBND huyện thành lập đã có buổi làm việc và kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí văn hóa nông thôn mới ở xã Hà Ngọc.

Hà Ngọc là một trong 5 xã đang được huyện tập trung chỉ đạo xây xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. 3 năm qua, từ khi triển khai thực hiện Đề án xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” giai đoạn 2020-2022 đến nay, dưới sự lãnh, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Ban chỉ đạo các cấp, xã đã có nhiều cố gắng đẩy nhanh tiến độ lộ trình hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, trong đó tập trung xây dựng phát triển ổn định kinh tế, nâng cao mức thu nhập đầu người trong năm 2022 đạt 48 triệu đồng/người, năm; hộ nghèo năm 2020 còn 72 hộ chiếm 2,05%, đến năm 2021 còn 14 hộ, chiếm 1,34%. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo của xã đã phát huy nội lực, sáng tạo xây dựng được nhiều mô hình kinh tế tổng hợp phát triển cây trồng vật nuôi phù hợp với vùng chuyển đổi kinh tế theo định hướng phát triển bền vững, hiện trên địa bàn xã có 717 hộ, chiếm 73,5% hộ gia đình tham gia các hình thức hợp tác phát triển kinh tế.

Ban chỉ đạo xã cũng rất quan tâm xây dựng phát triển đời sống văn hóa gắn liền với việc phát huy các thiết chế văn hóa làng xã, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, chăm lo sức khỏe nhân dân, chăm lo phát triển giáo dục đào tạo, xây dựng hệ thống trường, lớp, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân thắt chặt tình làng nghĩa xóm tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong đời sống, chăm sóc tốt các đối tượng gia đình chính sách, người nghèo. Tỷ lệ gia đình văn hóa 3 năm liên tục đạt 91,5%; 5/5 thôn được công nhận luôn đạt và giữ vũng danh hiệu thôn văn hóa…


Đồng chí Ngô Minh Cảnh, Phó Trưởng phòng Văn hóa huyện đánh giá

Qua kiểm tra, thẩm định, Đoàn công tác đã đánh giá cao những quyết tâm, nổ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân cũng như của Ban chỉ đạo xã trong việc thi đua thực hiện đạt 5 tiêu chí theo quy định của Bộ VHTTDL, của huyện và của Ban chỉ đạo các cấp, góp phần thành công trong việc hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của xã và đảm bảo theo lộ trình, kế hoạch của xã đề ra. Theo đó, Ban chỉ đạo xã tiếp tục hoàn thành các quy trình hồ sơ, thủ tục đảm bảo để đề nghị cấp trên ra quyết định công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trong thời gian tới./.

Hải Yến