Đảng bộ xã Hà Tân: Trao huy hiệu đảng và Tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Sáng ngày 5/1/2023, Đảng bộ xã Hà Tân tổ chức lễ trao huy hiệu đảng và Tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên cao tuổi Đảng có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Đồng chí Lê Thị Gấm, HUV, Chủ tịch Hôi LHPN huyện trực tiếp phụ trách xã; Đại diện các ban xây dựng Đảng; Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Hà Tân, Bí thư Chi bộ, trưởng các thôn và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.


Các đại biểu dự lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng BTC Huyện ủy đã trao tăng huy hiệu Đảng cho 9 Đảng viên cao tuổi Đảng trong Đảng bộ xã Hà Tân.


Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, Trưởng BTC Huyện ủy đã trao tăng huy hiệu Đảng.

Tiếp đó, Đảng bộ xã Hà Tân đã tổng kết, đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, Đảng bộ xã Hà Tân đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/27 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất đạt 535 tỷ đồng, đạt 107% KH; thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 3.605 tấn.Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ước đạt 275 tỷ đồng, giá trị sản xuất từ xây dựng cơ bản đạt 125 tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 18 tỷ đồng...Công tác văn hóa xã hội được quan tâm, Phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM được quan tâm. Hộ gia đình văn hóa đạt 87,32%. 6/6 thôn giữ vững thôn văn hóa; Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, kết quả giảm nghèo còn 2,8%; Hộ cận nghèo còn 2,2%. QPAN được giữ vững ổn định. Lãnh đạo xây dựng NTM, NTM nâng cao đã đạt được nhiều kết quả...

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, Đảng bộ xã Hà Tân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội CCB, Đại hội Đoàn thanh niên xã nhiệm kỳ 2022-2027; Lãnh đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc và bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027 thành công. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, tuyên truyền công tác phòng chống dịch covid 19, xây dựng NTM... Trong năm kết nạp 3 đảng viên mới, cử 1 đồng chí học lớp TC Chính trị hành chính tại huyện, đề nghị tặng huy hiệu Đảng cho 14 Đảng viên cao tuổi Đảng...


Đồng chí Nguyễn Ngọc Ngãi, Bí thư Đảng bộ xã kết luận và bế mạc hội nghị.

Năm 2023, Đảng bộ xã Hà Tân đã đề ra 26 chỉ tiêu chủ yếu và các nhóm giải pháp để phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra như: Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân năm đạt 16,3%; Thu ngân sách vượt 12%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,2 triệu đồng trở lên; Tổng sản lượng lương thực bình quân 3.300 tấn trở lên, Thành lập doanh nghiệp  mới 02 doanh nghiệp trở lên, Xây dựng xã đạt xã an toàn thực phẩm, Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,08%; Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 85,2%; giữ vững và nâng cao chất lượng xã NTM và có từ 1 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu; Số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 80% trở lên. Đảng bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội  HTTNV trở lên; Kết nạp 8 đảng viên mới...



Đồng chí Lê Thị Gấm, HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện tặng kỷ niệm chương và trao giấy khen của Huyện ủy.



Lãnh đạo xã Hà Tân tặng giấy khen cho tập thế, cá nhân.

Tại hội nghị đồng chí Lê Thị Gấm, HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện tặng kỷ niệm chương của UBKT Trung ương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 1 đồng chí. Huyện ủy Hà Trung tặng giấy khen cho 2 chi bộ và 2 Đảng viên. Đảng bộ xã Hà Tân tặng giấy khen cho 4 tổ chức Đảng và 13 Đảng viên  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Thanh Hiên