Đại hội Hội nông dân xã Hà Bắc, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong 2 ngày 10,11/1/2023, Hội ND xã Hà Bắc tổ chức đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chi Mai Đức Sơn, HUV, chủ tịch Hội ND huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các đoàn thể trong xã và 100 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 600 hội niên nông dân trong toàn xã.Các tiết mục văn nghệ chào mừng.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo sát sao của BTV Hội nông dân huyện, sự tạo điều kiện của chính quyền, sự hỗ trợ và phối hợp của MTTQ và các ngành đoàn thể trong xã và sự nỗ lực phấn đấu của hội viên nông dân, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân của xã Hà Bắc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đề đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội Hội ND nhiệm kỳ 2018-2023.


Các đại biểu dự đại hội.

Hội ND xã Hà Bắc đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt nhiều kết quả quan trọng. HND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tổ chức được 115 buổi tuyên truyền cho 2.450 lượt cán bộ, hội viên nông dân; kết nạp 62 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn xã đến nay là 598 hội viên; phối hợp tổ chức 25 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hơn 1 nghìn lượt người về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tiếp tục đẩy mạnh tín chấp và ủy thác với ngân hàng nông nghiệp, NH chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi giúp cho 400 lượt hội viên vay vốn với tổng dư nợ 2 ngân hàng gần 20 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 2,82%...


Lãnh đạo xã Hà Bắc tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Qua bình xét, năm 2022 có 261 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bê cạnh đó, thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ qua Hội ND xã đã vận động hội viên tự nguyện đóng góp tiền của và công lao động vào các công trình xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn. Vận động nhân dân xây dựng rãnh thoát nước đậy nắp tấm đan được 1,5km, nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng để đầu tư nâng ấp và mua sắm thiết bị nhà văn hóa khu thể thao thôn, làm mới và nâng cấp đường GTNT trong xã, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn NTM. Hội đã phát động phong trào vệ sinh đồng ruộng, tổ chức lắp đặt 30 thùng đựng bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng ở các xứ đồng trong xã…


Đồng chí Mai Đức Sơn, HUV, Chủ tịch Hội ND huyện phát biểu.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 với các chỉ tiêu cụ thể như: 95% hội viên được tuyên truyền kịp thời các chủ trương, NQ của Đảng, Nhà nước, chương trình công tác Hội...mỗi năm phấn đấu phát triển từ 10 đến 20 hội viên; 100% hội viên được tham gia các lớp tập huấn; xây dựng quỹ hỗ trợ nông dan mỗi năm đạt từ 3 triệu đồng trở lên; hàng năm có 75% trở lên hội viên nông dân đăng ký gia đình SXKD giỏi; 100% Chi hội tổ chức dịch vụ hỗ trợ nông dân có hiệu quả, mỗi chi hội giup đỡ 1 đến 2 hộ thoát nghèo; 5/5 chi hội duy trì có hiệu quả mô hình bảo vệ môi trường đồng ruộng, phấn đấu Hội ND xã đạt vững mạnh hàng năm...


BCH Hội ND xã Hà Bắc, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt nhận nhiệm vụ

Với tinh thần " Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển" Đại hội đại biểu HND xã Hà Bắc lần thứ XIX đã bầu 9 đồng chí vào ủy viên Ban Chấp hành khóa mới. Phiên họp đầu tiên BCH Hội ND xã khóa mới đã nhất trí cao bầu đồng chí Nguyễn Văn Cao được tín nhiệm tái cử chức Chủ tịch Hội ND xã Hà Bắc nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội ND huyện trong thời gian tới.

Thanh Hiên