Nông dân trên địa bàn huyện xuống đồng cấy lúa chiêm xuân những ngày sau Tết nguyên đán Quý Mão 2023

Sau những ngày đón tết cổ truyền Quý Mão 2023, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đã gây rất nhiều khó khăn cho nông dân. Với quyết tâm giành vụ chiêm xuân thắng lợi, ngay từ ngày 25/1 (tức ngày 4 tết), tranh thủ thời tiết nắng ráo bà con nông dân trên địa bàn huyện đã khẩn trương ra đồng cấy lúa chiêm xuân.Các hộ dân chăm sóc cây màu vụ Đông

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 2022-2023, huyện phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt 7.300 ha, trong đó cây lúa 6.000 ha, ngô 400 ha, lạc 60 ha, khoai lang 30 ha, mía 150 ha, rau màu các loại 610 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt phấn đấu đạt 39.680 tấn. Để đạt được kết quả đó, Huyện tiếp tục tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng xã, thị trấn; tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới; thực hiện tốt các biện pháp thâm canh cây trồng và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi.Người dân trên địa bàn huyện tập trung mọi nguồn lực xuống đồng gieo cấy vụ chiêm xuân năm 2023

Đến thời điểm này, cây trồng vụ đông các địa phương đã cơ bản gieo trồng xong. Đối với cây lúa vụ chiêm xuân năm 2023 toàn huyện gieo cấy 6.000 ha. Để đảm bảo sản xuất an toàn, bền vững, hiệu quả, huyện chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông dân tuân thủ nghiêm lịch thời vụ, cơ cấu giống, các biện pháp chuyển đổi cây trồng để thuận tiện trong tổ chức sản xuất; hướng dẫn nông dân gieo mạ che phủ ni lông và chuẩn bị tốt các khâu phục vụ gieo cấy, đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng các loại vật tư nông nghiệp, phòng trừ sâu bệnh một cách an toàn, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác sản xuất vụ chiêm xuân tại các địa phương, phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh thủy nông huyện triển khai đồng bộ các biện pháp cấp đủ nguồn nước tưới phục vụ nhu cầu sản xuất. Với quyết tâm giành vụ chiêm xuân thắng lợi, ngay từ ngày 25/1 (tức ngày 4 tết), tranh thủ thời tiết nắng ráo bà con nông dân trên địa bàn huyện đã khẩn trương ra đồng cấy lúa Chiêm xuân. Tính đến nay, bà con nông dân trong huyện đã xuống đồng gieo sạ, gieo cấy được trên 20% diện tích. Ngành nông nghiệp huyện tiếp tục hướng dẫn nông dân thực hiện tốt khung lịch thời vụ cũng như triển khai các biện pháp chăm sóc cây lúa cho cây lúa nhanh hồi sinh bén rễ, phát triển khỏe mạnh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm của các cấp ủy, chính quyền và sự chủ động trong ứng phó những tác động xấu của thời tiết, nông dân trên địa bàn huyện đang quyết tâm phấn đấu giành một vụ xuân thắng lợi, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân địa phương.

Hải Yến