Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/10/2020 kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tháng 9/2020
139/TB-UBND 29/09/2020 THÔNG BÁO Tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học dạy Văn hóa
138/TB-UBND 28/09/2020 Thông báo về việc xin ý kiến góp ý của cán bộ, nhân dân vào các Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hà Trung đến năm 2045; Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hà Long, Hà Lĩnh, huyện Hà Trung
1983/PA-UBND 22/09/2020 PHƯƠNG ÁN Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020
119/TB-UBND 08/09/2020 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
120/TB-UBND 08/09/2020 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
01/09/2020 TỔNG HỢP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ THÁNG 8
01/08/2020 TỔNG HỢP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ THÁNG 7
95/TB-UBND 22/07/2020 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
96/TB-UBND 22/07/2020 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
11/07/2020 THỐNG KÊ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ BỘ PHẬN TN&TKQ - HUYỆN HÀ TRUNG
06/05/2020 TỔNG HỢP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ TỪ 1/4/2020 ĐẾN 6/5/2020
49/2020/NĐ-CP 17/04/2020 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
06/CĐ-UBND 16/04/2020 Công điện khẩn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Hà Trung
48/TB-UBND 16/04/2020 Thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Hà Trung
1 2 3 4 5 6    
°