Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1783 người đã bình chọn
2278 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
33 /TB-UBND 22/02/2024 THÔNG BÁO V/v xét tuyển hợp đồng giáo viên theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ đối với các trường công lập thuộc UBND huyện Hà Trung
43 /KH-UBND 20/02/2024 KẾ HOẠCH Xét tuyển hợp đồng giáo viên theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ đối với các trường công lập thuộc UBND huyện Hà Trung
542/QĐ-UBND 31/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2023
61/TB - MTTQ-BTT 18/01/2024 THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng huyện Hà Trung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
87 /UBND-TCKH 10/01/2024 V/v kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa.
30/TB-HĐND 30/11/2023 THÔNG BÁO Về việc thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười sáu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
4004 /UBND-NN 23/11/2023 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2023 của huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
317/TB-UBND 09/11/2023 THÔNG BÁO Về việc công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Hà Trung năm 2023
76/2023/NĐ-CP 01/11/2023 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình
210 /KH-UBND 24/10/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện Hà Trung năm 2023
4716/VBHN-BTP 05/10/2023 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
443/NQ-HĐND 29/09/2023 Nghị quyết về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hà Trung, huyện hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
02/2023/QĐ-UBND 20/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung
06/2023/QĐ-UBND 20/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện Hà Trung
04/2023/QĐ-UBND 20/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Hà Trung
1 2 3 4 5 6    
°