Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/05/2020 TỔNG HỢP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ TỪ 1/4/2020 ĐẾN 6/5/2020
49/2020/NĐ-CP 17/04/2020 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
06/CĐ-UBND 16/04/2020 Công điện khẩn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Hà Trung
48/TB-UBND 16/04/2020 Thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Hà Trung
09/CĐ-UBND 15/04/2020 Công điện khẩn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
04/CV-BCĐ 11/04/2020 V.v Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch covid 19
456/STP- BTTP 08/04/2020 V.v Triển khai cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
44/TB-UBND 07/04/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
1223/ QĐ - UBND 07/04/2020 Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2020
43/TB-UBND 06/04/2020 Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyêbh
41/UBND-TN&MT 03/04/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
30/03/2020 TỔNG HỢP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ THÁNG 3 NĂM 2020
37/TB-UBND 27/03/2020 Thông báo kết quả điểm phỏng vấn và dự kiến danh sách trúng tuyển giáo viên mầm non
06/QĐ-HĐTD 02/03/2020 Quyết định Về việc Ban hành đề cương ôn tập nội dung phỏng vấn tuyển dụng giáo viên mầm non
08/TB-HĐTD 02/03/2020 Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng kí dự tuyển (vòng 1) và triệu tập tham gia dự thi vòng 2 xét tuyển giáo viên mầm non
1 2 3 4 5 6