Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
222/TB-UBND 08/06/2022 THÔNG BÁO Tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học năm 2022
117/KH-UBND 08/06/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022)
109/KH-UBND 31/05/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)
1504/QĐ-UBND 04/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc
1506/QĐ-UBND 04/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc
1505/QĐ-UBND 04/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc
1507/QĐ-UBND 04/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc
1510/QĐ-UBND 04/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc
1508/QĐ-UBND 04/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc
1509/QĐ-UBND 04/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc
1511/QĐ-UBND 04/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc
1513/QĐ-UBND 04/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc
5175 /UBND-NN 15/04/2022 V/v tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập, tái phát và lây lan trên địa bàn tỉnh.
901 /UBND-LĐTBXH 13/04/2022 V/v: tổ chức Sàn giao dịch việc làm huyện Hà Trung năm 2022
891/UBND-LĐTBXH 12/04/2022 V/v: Tuyển lao động cho Công ty TNHH giày Venus Việt Nam.
1 2 3 4 5 6