Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/CT-UBND 07/01/2022 CHỈ THỊ Về tổ chức đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
8/CV-BHXH 07/01/2022 V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 và tháng 02 năm 2022
05/TB-UBND 04/01/2022 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
04/TB-UBND 04/01/2022 HÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
13407/QĐ-UBND 30/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
221/KH-UBND 30/12/2021 KẾ HOẠCH Công tác cải cách hành chính năm 2022
555 /TB-UBND 29/12/2021 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
13087 /QĐ-UBND 24/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Hà Hải, huyện Hà Trung
546 /TB-UBND 16/12/2021 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
545/TB-UBND 16/12/2021 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
544 /TB-UBND 16/12/2021 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
541/TB-UBND 15/12/2021 THÔNG BÁO Về việc tạm hoãn tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học năm học 2021- 2022
10994/QĐ-UBND 27/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hà Trung (theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ).
445 /TB-UBND 22/11/2021 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
10418/QĐ-UBND 20/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời đối với toàn bộ thôn Tùng Thi, xã Hà Hải để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19.
1 2 3 4 5 6    
°