Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
762 /UBND-KTHT 01/04/2021 Thông báo lên thông tin đại chúng về tiếp nhận hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Hà Long I, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
84/TB-UBND 27/03/2021 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
85 /TB-UBND 27/03/2021 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
86 /TB-UBND 27/03/2021 THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
79/TB-UBND 20/03/2021 THÔNG BÁO Tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn huyện năm 2021
05 /QĐ-CQUBND 17/03/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ Cơ quan UBND huyện Hà Trung năm 2021
08/TB-UBBC 19/02/2021 THÔNG BÁO Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung nhiệm kỳ 2021-2026
03/CĐ-UBND 28/01/2021 CÔNG ĐIỆN Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
29/12/2020 TỔNG HỢP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC THÁNG 12/2020
176 /KH-UBND 29/12/2020 KẾ HOẠCH Công tác cải cách hành chính năm 2021
18/TB-HĐTD 18/12/2020 THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục & đào tạo năm 2020
172 /KH-UBND 07/12/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/HU ngày 21/5/2019 của Ban Thƣờng vụ Huyện ủy về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý lòng đƣờng, lề đƣờng, vỉa hè, hành lang an toàn đƣờng bộ trên địa bàn huyện Hà Trung
30/11/2020 CÔNG KHAI KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ THÁNG 11/2020
10/QĐ-HĐTD 23/11/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành đề cƣơng ôn tập nội dung phỏng vấn tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020
11/TB–HĐTD 23/11/2020 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham gia dự thi vòng 2, xét tuyển viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo năm 2020
1 2 3 4 5 6    
°