Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
1745 người đang online

Các xã,thị trấn hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Đăng ngày 16 - 11 - 2022
100%

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đến thời điểm này, 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hà Trung đã hoàn thành việc khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) cho các nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS và chuẩn bị các điều kiện tham gia khám tuyển tại huyện.
Các thanh niên ở địa phương hăng hái tham gia khám sơ tuyển NVQS.

Năm 2023, huyện Hà Trung được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 190 nam thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó nghĩa vụ quân sự là 150 thanh niên, công an nghĩa vụ là 40 thanh niên. Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023, Hội đồng NVQS các địa phương đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; tuyên truyền tới nhân dân và thanh niên để nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, vận động thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương khám sơ tuyển theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng NVQS địa phương để hoàn thành việc khám sơ tuyển, bảo đảm 100% các xã, thị trấn đều có công dân nhập ngũ.

Năm 2023, qua rà soát nguồn thanh niên trong độ tuổi NVQS, toàn huyện có gần 2 nghìn nam thanh niên trong độ tuổi, xét tạm hoàn, tạm miễn 1.153 thanh niên

các địa phương đã gọi khám sơ tuyển 1.027 nam thanh niên, có mặt khám 825 thanh niên. Kết quả sơ khám tuyển  đã lựa chọn 448 nam thanh niên đủ điều kiện sức khỏe từ loại 3 trở lên để khám tuyển tại huyện. Trong đó số nam thanh niên đạt sức khỏe loại 1 là 160 thanh niên, loại 2 105 thanh niên và loại 3 125 thanh niên.

Để đảm bảo về chất lượng cũng như số lượng nam thanh niên tham gia khám tuyển tại huyện trong thời gian tới, Hội đồng NVQS các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Luật NVQS sâu rộng trong các tâng lớp Nhân dân và làm tốt các bước sơ tuyển đảm bảo công bằng, công khai, đúng luật; làm tốt công tác quản lý nguồn thanh niên trúng sơ tuyển tại địa phương để chuẩn bị khám tuyển tại huyện, đồng thời tổ chức khám vét đối với số thanh niên vắng mặt có lý do nhằm đảm bảo theo quy định và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trốn tránh tham gia khám tuyển NVQS. Toàn huyện phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023 với phương châm “Giao đủ quân, chất lượng cao, an toàn, đúng luật và không loại trả”.

<

Tin mới nhất

Lĩnh Toại: Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023(22/09/2023 3:48 CH)

Xã Hà Thái diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023(22/09/2023 3:45 CH)

Yến Sơn: Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023(20/09/2023 4:54 CH)

Xã Hà Hải diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023(20/09/2023 4:53 CH)

Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ tại xã Hà Lai.(12/09/2023 4:15 CH)

Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023 tại xã Yến Sơn(08/09/2023 4:29 CH)

Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023 tại các xã Hà...(08/09/2023 7:13 SA)

Ban tổ chức diễn tập huyện: Tập huấn diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xãnăm 2023.(21/08/2023 3:53 CH)

°