Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1783 người đã bình chọn
580 người đang online

100%

TT Họ và tên Ngày
tháng
năm
sinh
Giới
 tính
Quốc tịch Dân
 tộc
Tôn
 giáo
Quê
 quán
Nơi ở
hiện nay
Trình độ hiện nay Nghề nghiệp
 Chức vụ
Nơi công tác Ngày
vào
Đảng (nếu có)
Là đại
biểu HĐND
 (nếu có)
Ghi chú
Giáo
dục phổ thông
Chuyên môn
nghiệp vụ
Học hàm
học vị

luận
chính
trị
Ngoại
 ngữ
1 Nguyễn Kim Chung 09/3/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành Quốc tế học   Trung cấp Tiếng anh B Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện UBND huyện Hà Trung 18/11/2012    
2 Vũ Ngọc Dương 05/8/1985 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hà Thái, huyện Hà Trung,
tỉnh Thanh Hóa
SN 62, Đường Hòa Bình, Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành triết học   Cao cấp Tiếng anh B Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Huyện ủy Hà Trung 21/11/2012    
3 Phạm Văn Định 04/01/1977 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hà Sơn, huyện Hà Trung,
tỉnh Thanh Hóa
Thôn Quý Tiến, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học ngành Quản lý Kinh tế nông nghiệp và PTNT   Trung cấp Tiếng anh B1 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Sơn  UBND xã Hà Sơn 03/6/2000    
4 Nguyễn Thị Hương 10/10/1969 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hà Ngọc,  huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa SN 348, Tiểu khu 1, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học Sư phạm Toán   Cao cấp Tiếng anh A2 UVBTVHU, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Huyện ủy Hà Trung 26/3/1996 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021  
5 Phạm Thị Quế 24/12/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hà Châu, huyện Hà Trung,
 tỉnh Thanh Hóa
Xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Bác sỹ thú y   Trung cấp Tiếng anh B Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT UBND huyện Hà Trung 24/11/2012    
6 Đoàn Thân Tặng 01/01/1970 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hà Đông, huyện Hà Trung,
 tỉnh Thanh Hóa
Thôn Hưng Phát, xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành trồng trọt, Đại học Luật kinh tế   Cao cấp TOEFLITP 403 điểm Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Hà Trung 21/9/1994 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021  
7 Nguyễn Văn Tòng 02/01/1970 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hà Sơn, huyện Hà Trung,
tỉnh Thanh Hóa
Thôn Vĩnh An, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành Luật   Trung cấp Tiếng Anh TOEFL Bí Thư Đảng ủy xã Hà Ngọc Đảng ủy xã Hà Ngọc 13/7/1993    
8 Nguyễn Văn Tuấn 15/01/1965 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Tiểu khu 5, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Kỹ sư trồng trọt Thạc sỹ Khoa học nông nghiệp Cao cấp Tiếng anh A2 Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Huyện ủy Hà Trung 22/12/1992 HĐND tỉnh, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021  
  Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 08 người;                    
  Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 05 người           Hà Trung, ngày 22 tháng 4 năm 2021      
                          TM.ỦY BAN BẦU CỬ      
                          CHỦ TỊCH      

°